Regulaminy

Zwariowana historia 2023 – regulamin konkursu

Regulamin IV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
„Zwariowana historia”

 1. Organizator:
  Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku, ul. Tumska 9a.
 2. Cele konkursu:
 • rozwijanie zainteresowań literackich dzieci i młodzieży,
 • odkrywanie i promowanie talentów,
 • uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka polskiego.
 1. Uczestnicy: konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych.
 2. Praca konkursowa: opowiadanie (minimalnie 1,5 strony – maksymalnie 4 strony formatu A4,  czcionka 12). Opowiadanie należy opisać na pierwszej stronie imieniem, nazwiskiem i wiekiem autora.
 3. Tematyka opowiadania jest dowolna, ważne jest tylko, aby opowiadanie przedstawiało jakąś „zwariowaną historię”. 
 4. Zgłoszenie do konkursu obejmuje przesłanie opowiadania  wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia na adres mailowy konkursliteracki@mdk-plock.pl,
  W temacie maila i w nazwie pliku z opowiadaniem należy koniecznie podać imię, nazwisko uczestnika i tytuł opowiadania.
  Opowiadanie wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać w jednym mailu. W przypadku zgłaszania do konkursu większej liczby uczestników – prosimy o oddzielny mail dla każdego autora opowiadania.
  Można  również zgłoszenia składać osobiście lub tradycyjną drogą pocztową na adres Organizatora.
 1. Termin nadsyłania zgłoszeń: do 19 października 2023 r.
 2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz na oficjalnym profilu Organizatora na portalu Facebook w dniu 27 listopada 2023 r., wraz z podaniem danych laureatów (imię, nazwisko, wiek, szkoła/placówka).
 3. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe mogą zostać opublikowane w Internecie (w formie pisemnej lub ewentualnie jako plik audio lub video, który zostanie nagrany) wraz z podaniem ww. danych osobowych uczestników – na stronie internetowej oraz na oficjalnym profilu Organizatora na Facebooku.
 4. Oceny prac dokona powołane przez Organizatora jury. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe drogą pocztową.
 5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieograniczonego w czasie rozpowszechniania zgłoszonych do konkursu prac – bez wypłacania honorariów autorskich, na stronie internetowej Organizatora i na profilu Organizatora na portalu Facebook i w mediach, w celu organizacji i promocji konkursu oraz osiągnięć Uczestników i promocji działalności Organizatora.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie.
 7. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Karta zgłoszenia wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych stanowi integralną część regulaminu.

Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Tumska 9a, 09 – 400 Płock
tel. 24 364 77 15, adres mailowy: konkursliteracki@mdk-plock.pl

Back to top button