Ogród Jordanowski

Otwieramy Ogród Jordanowski

Otwieramy Ogród Jordanowski

Mamy dla Was prezent z okazji Dnia Dziecka. Już jutro, 30 maja, ponownie otwieramy Ogród Jordanowski. Serdecznie zapraszamy i prosimy o zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa, jakie będą obowiązywać podczas pobytu na placu zabaw: Zasady bezpieczeństwa w Ogrodzie Jordanowskim w Płocku obowiązujące podczas trwania stanu epidemii COVID-19. Osoby przebywające na…
Zajęcia rekreacyjne

Zajęcia rekreacyjne

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat Grupą opiekuje się Daria MakowskaZajęcia odbywają się w każdy wtorek w godz. 14.00 – 18.00
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat Grupą opiekuje się Daria MakowskaTerminy zajęć: poniedziałek 15.00 – 18.00; wtorek 10.00 – 13.00, czwartek i piątek 14.00 – 18.00
Młodzieżowy Klub Sprawności Fizycznej

Młodzieżowy Klub Sprawności Fizycznej

Zajęcia przeznaczone dla młodzieży od 13 roku życia. Jednym z głównych celów, dla których grupa zaistniała i przez lata funkcjonuje jest stworzenie wśród uczestników zajęć umiejętności samodzielnego zaplanowania czasu wolnego i spędzanie go pożytecznie, w trosce o zdrowie, prawidłową postawę ciała i kondycję oraz siłę fizyczną . Polem takich ćwiczeń…
Zajęcia plastyczne

Zajęcia plastyczne

Przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolno-szkolnym. Są prowadzone w taki sposób by dzieci poznały wiele rodzajów możliwości wyrazu plastycznego w sposób dostosowany do ich wieku, poprzez korelacje z innymi formami  sztuki jak: inspiracja  literaturą dziecięcą: bajki, opowiadania, wiersze itp. oraz utworami muzycznymi. Udział w zajęciach umożliwia rozwijanie zainteresowań i…
Zajęcia edukacyjne

Zajęcia edukacyjne

Są to grupy przychodzące z nauczycielem o różnym stopniu upośledzenia i dysfunkcjach. Zajęcia dostosowane są do indywidualnych predyspozycji dziecka, ćwiczące koordynacje oko-ręka- mózg, w zakresie jaki jest możliwy do zrealizowania przy pomocy nauczyciela. Zajęcia edukacyjne prowadzi Małgorzata ĆwiklińskaTerminy zajęć: poniedziałek w godz. 8.30 – 12.30, piątek w godz. 10.00 –…
Back to top button
Close
Close