Regulaminy

Mój Płock – moje miasto. Regulamin konkursu

Regulamin
XVI Miejskiego Konkursu Plastyczno-Fotograficznego
MÓJ PŁOCK – MOJE MIASTO

Ideą konkursu jest pokazanie w formie plastycznej i fotograficznej najpiękniejszych i najciekawszych miejsc Płocka.

Organizatorzy:

 • Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku,
 • Społeczny Komitet Budowy Pomnika Tadeusza Mazowieckiego

Cele konkursu:

 • obchody 100. rocznicy bohaterskiej obrony miasta w 1920 r.
 • przybliżenie postaci wybitnego płocczanina premiera Tadeusza Mazowieckiego
 • promocja miasta, jego walorów kulturowych
 • umacnianie poczucia tożsamości regionalnej
 • kształtowanie u uczestników konkursu emocjonalnego stosunku do zabytków architektury i potrzeby ich ochrony
 • rozwijanie zainteresowań, wrażliwości estetycznej i aktywności twórczej młodzieży
 • poszukiwanie nowych rozwiązań plastycznych i fotograficznych
 • konfrontacja dokonań młodych artystów plastyków i fotografów
 • stworzenie możliwości prezentacji swoich prac

Tematyka konkursu w 2020 roku:

 • MIEJSCA ZWIĄZANE Z OBRONĄ PŁOCKA I BOHATERSTWEM PŁOCCZAN 1920 ROKU. MIEJSCA ZWIĄZANE Z OSOBĄ PREMIERA TADEUSZA MAZOWIECKIEGO – PŁOCCZANINA (w ubiegłym roku powstała ŁAWECZKA TADEUSZA MAZOWIECKIEGO)

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek wychowania pozaszkolnego.
 • Termin nadsyłania prac do Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku, ul. Tumska 9a, 09-400 Płock – do 13.10.2020 r.
 • Prace mogą być wykonane w technikach:

– plastyka (rysunek, malarstwo)
– fotografia

 • Format prac plastycznych: A1, A2
 • Format fotografii 20 cm na 30 cm lub większy
 • oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów konkursu
 • prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów i mogą być wykorzystywane do publikacji bez wypłacania honorariów ich autorom
 • uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 października 2020 r. (czwartek) o godz. 16.00 w Galerii Plastycznej Twórczości Dziecka w Młodzieżowym Domu Kultury, ul. Tumska 9a

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego z siedzibą w Płocku przy ul. Tumskiej 9a. Zgodnie z art. 8 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. uczestnicy konkursu jak i opiekunowie uczestników niepełnoletnich wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, wiek uczestnika, placówka delegująca i telefon kontaktowy) i wizerunku do celów promocyjnych i organizacyjnych związanych z konkursem oraz działalnością kulturalno-edukacyjną Młodzieżowego Domu Kultury. Osoby przekazujące dane osobowe posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz ich niepodanie uniemożliwi udział w konkursie.
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Back to top button