Edukacyjne Studio Nagrań

REGULAMIN
edukacyjnego studia nagrań
Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku

 1. Właścicielem studia jest Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Tumska 9a, 09 – 400 Płock, tel. 24 364 77 10; fax 24 364 77 12; e-mail: sekretariat@mdk-plock.pl
 2. Korzystanie ze studia nagrań jest bezpłatne.
 3. Z uwagi na odpowiedzialność materialną realizatorów, nauczyciele MDK korzystają z Edukacyjnego Studia Nagrań wyłącznie w ich obecności.
 4. Realizacja nagrań poprzedzona jest wypełnieniem formularza zgłoszeniowego, potwierdzonego – przez dyrektora macierzystej placówki
 5. Termin nagrań ustalany jest z realizatorem
piotr-tobota
Piotr Tobota
tel. 600 236 993
jaroslaw-czajkowski
Jarosław Czajkowski
tel. 601 385 993
 1. Na terenie studia mogą przebywać jedynie uczestnicy nagrania.
 2. Za szkody, wyrządzone podczas sesji nagraniowej, odpowiada uczestnik nagrania, bądź jego opiekun.
 3. Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku nie ponosi odpowiedzialności, ani kosztów z tytułu praw autorskich, wykonawczych i producenckich dokonywanych nagrań, nie odpowiada również za ich treść.
 4. Każdorazowa publikacja informacji o miejscu realizacji nagrania wymaga pisemnej zgody Dyrektora MDK.
 5. MDK w Płocku nie zapewnia ubezpieczenia uczestników nagrania od nieszczęśliwych wypadków.
 6. Osoby korzystające ze studia zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 7. Nieprzestrzeganie Regulaminu skutkuje przerwaniem pracy.
 8. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem są rozstrzygane przez Dyrektora MDK.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku

Back to top button