Ja i Król Maciuś PierwszyRegulaminy

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Ja i Król Maciuś Pierwszy”

REGULAMIN
XXII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Ja i Król Maciuś Pierwszy”

I. Organizator:
Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku, ul.Tumska 9 a

II. Cele:

 • Umożliwienie dzieciom i młodzieży wyrażenia odczuć i refleksji nad ideałami Króla Maciusia
 • Konfrontacja osiągnięć dzieci i młodzieży uzdolnionej w dziedzinie sztuk pięknych
 • Wymiana doświadczeń metodycznych i artystycznych nauczycieli i instruktorów prowadzących zajęcia plastyczne

III. Uczestnicy:

Dzieci i młodzież w wieku od 4-16 lat. Kategorie wiekowe:

 • 4-6 lat
 • 7-9 lat
 • 10-12 lat
 • 13-16 lat

IV. Tematyka konkursu:

 • Aktualność  idei głoszonych przez Króla Maciusia
 • Przygody Króla Maciusia
 • Postrzeganie Króla Maciusia przez jego rówieśników

V. Warunki uczestnictwa:

 1. Każdy z uczestników może wykonać jedną pracę w formacie nie mniejszym niż A3, w dowolnie wybranej technice:   
 • malarstwo (tempera, klejówka, kredki, tusze kolorowe, collage, farby olejne, akwarele, pastele suche i olejne)
 • malarstwo na tkaninie
 • rysunek i grafika (linoryt, drzeworyt, monotypia)
 • tkanina artystyczna (batik)
 • ceramika
 1. Prace należy opatrzyć kartą informacyjną:

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………………..wiek: …………………
adres i telefon placówki: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
imię, nazwisko i telefon opiekuna : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia (stanowiącą załącznik do regulaminu). W przypadku nadsyłania wielu prac należy dodatkowo dołączyć zbiorczą listę z podziałem na kategorie wiekowe.
 2. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Nagrody zostaną wysłane pocztą (laureaci z płockich placówek proszeni są o odbiór nagród w siedzibie Organizatora).
 3. Termin nadsyłania prac upływa 15 listopada 2021 r. (liczy się data stempla pocztowego)
 4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora (ww.mdk-plock.pl) oraz na oficjalnym profilu Organizatora na portalu Facebook w dniu 26 listopada 2021 r., wraz z podaniem danych laureatów (imienia, nazwiska, wieku, nazwy placówki).  Wyniki konkursu mogą być publikowane również w innych mediach/wydawnictwach wraz z podaniem ww. danych osobowych autorów prac.
 5. Nagrodzone i wyróżnione prace opublikowane zostaną w Internecie – na stronie internetowej Organizatora oraz na oficjalnym profilu Organizatora na Facebooku wraz z podaniem ww. danych osobowych uczestników. Wybrane prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie Organizatora.
 6. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą nieodpłatnie na własność Organizatora i nie będą zwracane.
  Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieograniczonego w czasie rozpowszechniania zgłoszonych do konkursu prac – bez wypłacania honorariów autorskich: na stronie internetowej Organizatora, na profilu Organizatora na portalu Facebook oraz w mediach i wydawnictwach, na wystawach i w materiałach promujących konkurs, osiągnięcia uczestników i działalność statutową Organizatora.
 7. Przystąpienie do konkursu wymaga wyrażenia zgody na udział przez opiekuna osoby niepełnoletniej.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie.
 9. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Karta zgłoszenia, zawierająca klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, stanowi integralną część regulaminu.

Zapraszamy do udziału w konkursie
i życzymy powodzenia 🙂

Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego
09-400 Płock, ul. Tumska 9a tel. 24 364 77 15 http:// mdk-plock.pl, e-mail: dzialimprez@mdk-plock.pl

Do pobrania:

Back to top button