Regulaminy

Regulamin konkursu „100 pytań o II Rzeczpospolitej”

Regulamin
Konkursu historycznego „100 pytań o II Rzeczpospolitej”

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku

Cele konkursu:

 • włączenie się obchody 100. rocznicy odznaczenia Płocka Krzyżem Walecznych przez Marszałka Józefa Piłsudskiego w 1921 r.,
 • przybliżenie historii związanej z przyznaniem odznaczenia naszemu miastu,
 • umacnianie poczucia tożsamości regionalnej,
 • rozwijanie zainteresowań historią dwudziestolecia międzywojennego.

Uczestnicy konkursu: Konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych, bez ograniczeń wiekowych.

Zasady uczestnictwa:

 1. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zamieszczone w załączonym do regulaminu zestawie stu pytań. Pytania maja formę testu jednokrotnego wyboru
 2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie karty odpowiedzi (załączonej do regulaminu) wraz z wypełnioną i zeskanowaną bądź sfotografowaną kartą zgłoszenia:

Odpowiedzi na pytania wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać w jednym mailu/zgłoszeniu.

Plik z odpowiedziami musi mieć w nazwie imię i nazwisko uczestnika. W tytule maila oraz na zestawie odpowiedzi należy również podać imię i nazwisko uczestnika.

 1. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 1 czerwca 2021 r.
 2. Oceny nadesłanych odpowiedzi dokona powołana przez Organizatora komisja konkursowa. O wygranej decydować będzie suma punktów za poprawnie udzielone odpowiedzi. Osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów, otrzymają nagrody oraz dyplomy. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, o wygranej zadecyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.
 3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora www.mdk-plock.pl oraz na oficjalnym profilu Organizatora na portalu Facebook w dniu 4 czerwca 2021 wraz z podaniem danych laureatów (imię, nazwisko oraz – w przypadku dzieci i młodzieży: wiek, szkoła/placówka).
 4. Nagrody można będzie odebrać w Młodzieżowym Domu Kultury w Płocku, ul. Tumska 9a, tel. 24 364-77-15. Ze zwycięzcami skontaktujemy się w celu uzgodnienia terminu odbioru nagród.
 5. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Karty zgłoszenia dla uczestników pełnoletnich i niepełnoletnich wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych oraz zestawem pytań stanowią integralną częścią regulaminu.

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Tumska 9a, 09 – 400 Płock
tel. 24 364 77 15, 100pytan@mdk-plock.pl

Do pobrania:

  Wyślij zgłoszenie:
  Imię i Nazwisko

  Twój adres e-mail

  Telefon kontaktowy

  Dołącz zeskanowaną kartę zgłoszeniową:

  Dołącz zeskanowaną kartę odpowiedzi:

  Back to top button