Konkurs Poetycki im. Janusza KorczakaRegulaminy

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Janusza Korczaka

XXIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki
im. Janusza Korczaka
REGULAMIN

Organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku ul. Tumska 9a

Cele:

 • zachęcanie dzieci i młodzieży do twórczości literackiej,
 • pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej,
 • odkrywanie i promowanie talentów młodych twórców.

Zasady:

 1. Uczestnicy: konkurs przeznaczony jest dla dzieci młodzieży ze szkół podstawowych.
 2. Praca konkursowa: zestaw trzech wierszy własnego autorstwa. Tematyka wierszy dowolna. Nadesłane wiersze nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane. Każdy zestaw wierszy należy oznaczyć w nagłówku godłem (pseudonimem) i wiekiem autora – na każdej stronie zestawu (np. biedronka 12 lat, zuza 13 lat). Wielkość czcionki – maksymalnie 12 pkt, odstępy między wierszami tekstu pojedyncze. Poszczególne utwory prosimy pisać jeden pod drugim, bez dużych odstępów, w jednym pliku.
 3. Zgłoszenie do konkursu obejmuje przesłanie zestawu wierszy wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia (karta w formie zdjęcia bądź skanu) na adres mailowy konkurspoetycki@mdk-plock.pl
  Wiersze jednego uczestnika wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy wysłać razem (jako dwa załączniki) – w jednym mailu. W przypadku zgłaszania kilku osób do konkursu – prosimy o oddzielne maile dla każdego uczestnika.
  Zestaw wierszy należy wysłać w pliku tekstowym – format .doc lub .rtf lub .odt. Plik z wierszami musi mieć w nazwie godło autora wierszy (np. biedronka.doc, zuza.rtf).
  W temacie wiadomości mailowej należy wpisać godło uczestnika oraz jego imię i nazwisko (np. biedronka Julia Nowak lub zuza Zuzanna Kowalska).
  Zgłoszenia można również złożyć w formie papierowej – osobiście do MDK lub tradycyjną drogą pocztową.
  Zgłoszenia niekompletne (np. brak karty zgłoszenia) nie będą brane pod uwagę. 
 4. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa  1 marca 2023 r.
 5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora: www.mdk-plock.pl oraz na oficjalnym profilu Organizatora na Facebooku w dniu 30 marca 2023 r. z podaniem danych osobowych laureatów (imię, nazwisko, wiek, szkoła/placówka, miejscowość).
 6. Nagrodzone i wyróżnione wiersze zostaną opublikowane w Internecie oraz w pokonkursowym tomiku poetyckim “Randka z Erato” wraz z podaniem ww. danych osobowych uczestników. Elektroniczna wersja tomiku zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieograniczonego w czasie rozpowszechniania zgłoszonych do konkursu prac – bez wypłacania honorariów autorskich: na stronie internetowej Organizatora, na profilu Organizatora na portalu Facebook, w mediach oraz w wydawnictwach papierowych, w celu organizacji i promocji konkursu oraz osiągnięć Uczestników i promocji działalności Organizatora.
 8. Oceny prac dokona powołane przez Organizatora jury. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
 9. Nagrody i dyplomy dla laureatów zostaną przesłane pocztą. Laureatów z Płocka i okolic prosimy o odbiór osobisty w siedzibie Organizatora, po telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru. Nagrody nieodebrane w terminie 3 miesięcy, z przyczyn niezależnych od Organizatora, przechodzą do puli nagród kolejnych konkursów Młodzieżowego Domu Kultury.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie.
 11. Zgłoszenie wierszy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu. Karta zgłoszenia, zawierająca klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, stanowi integralną część regulaminu.

Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Tumska 9a, 09 – 400 Płock tel. 24 364 77 15, adres mailowy: konkurspoetycki@mdk-plock.pl

DO POBRANIA

Back to top button