Regulaminy

Konkurs Wiedzy o Polskim Parlamentaryzmie – regulamin

„Bez praw nie może być prawdziwej wolności”
Andrzej Frycz Modrzewski

Konkurs jest organizowany pod patronatem Pani Elżbiety Gapińskiej Poseł na Sejm RP i Pana Andrzeja Nowakowskiego Prezydenta Miasta Płocka

 1. Adresaci:
  Uczestnikami mogą być uczniowie płockich szkół ponadpodstawowych.
 2. Cel:
 • popularyzacja wiedzy o polskim parlamentaryzmie, o roli i znaczeniu Sejmu i Senatu
 • podniesienie świadomości  obywatelskiej wśród młodego pokolenia 
 • przybliżenie mechanizmów funkcjonowania państwa
 1. Zakres tematyczny:
  Pytania konkursowe dotyczą podstawowych terminów związanych z działalnością  polskiego parlamentu, wiedzy o procesie tworzenia prawa, zadań obu izb, praw i obowiązków posłów i senatorów, symboli narodowych.
 2. Organizacja i przebieg konkursu:
  Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku. Do udziału w konkursie zapraszamy dwuosobowe zespoły. Każdy zespół reprezentuje jedną szkołę.
 3. Etapy konkursu:
  I – test jednokrotnego wyboru składający się z dwudziestu pięciu pytań.  Za każdą prawidłową odpowiedź zespół otrzymuje 1 pkt.
  Czas trwania 30 min.
  II – w przypadku uzyskania najwyższej liczby punktów przez dwa lub więcej zespołów – zespoły te przechodzą do II etapu. Etap II: losowanie pytań z listy.
 4. Zgłoszenia, terminy:
 • Szkoły zgłaszają udział w konkursie do dnia 16 kwietnia 2024 r. poprzez dostarczenie do MDK wypełnionych kart zgłoszenia – osobiście lub mailowo na adres dzialimprez@mdk-plock.pl.
 • Konkurs odbędzie się 19 kwietnia 2024 r. o godz. 10.00 w MDK.
 • Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się podczas Dnia Flagi RP 2 maja 2024 r.
 • Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz na profilu MDK na portalu Facebook.
 1. Nagroda główna:
  Zwycięski zespół wraz ze swoją klasą i opiekunami, po uzgodnieniu terminu, pojedzie na wycieczkę do Sejmu RP na zaproszenie Posłanki na Sejm RP, Pani Elżbiety Gapińskiej.
  Karty zgłoszenia wraz z klauzulą informacyjną stanowią integralną część regulaminu.

Kontakt:
Młodzieżowy Dom Kultury ul. Tumska 9a, Płock, tel. 24 364 77 15, e-mail: dzialimprez@mdk-plock.pl.

DO POBRANIA:

Back to top button