Regulaminy

Miejski Konkurs Plastyczny „W wielkanocnym nastroju”

Miejski Konkurs Plastyczny ,,W wielkanocnym nastroju”

REGULAMIN

1. Organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku

2. Cele konkursu:

  • rozwijanie wyobraźni i zainteresowań plastycznych dzieci,
  • pobudzanie aktywności twórczej dzieci,
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej,
  • popularyzacja tradycji świąt wielkanocnych oraz podkreślenie ich niepowtarzalnego charakteru.

3. Kategorie konkursowe:

  • Kartka świąteczna (technika dowolna – płaska, format co najmniej A4)
  • Jajko wielkanocne (praca przestrzenna)
  • Koszyczek wielkanocny (praca przestrzenna)

4. Uczestnicy:

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym. Dopuszczalne są prace zbiorowe.

5. Prace, wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia, prosimy składać do dnia 22 marca (poniedziałek) do Młodzieżowego Domu Kultury ul. Tumska 9a.

Każda kartka świąteczna powinna być opisana na odwrocie: imię i nazwisko, wiek, nazwa szkoły lub przedszkola oraz imię i nazwisko opiekuna.

Do prac przestrzennych należy przyczepić kartkę z ww. danymi.

W przypadku prac zbiorowych wystarczy podać nazwę grupy przedszkolnej, nazwę przedszkola oraz imię i nazwisko nauczyciela, bez konieczności podawania danych wszystkich dzieci.

6. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii.

7. Terminarz konkursu:

  • zgłoszenia – do 22 marca 2021 r. (poniedziałek)
  • 25 marca 2021 r.  – ogłoszenie wyników na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury oraz otwarcie wystawy pokonkursowej w Galerii Wisła, ul. Wyszogrodzka 144

8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury oraz w mediach, m.in. na oficjalnym profilu MDK na portalu Facebook wraz z podaniem danych osobowych autorów prac: imienia, nazwiska, wieku, nazwy placówki.

Wybrane prace będą prezentowane na wystawie w Galerii Wisła oraz w mediach, m. in. na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury, z podaniem danych osobowych autorów prac: imienia, nazwiska, wieku, nazwy placówki.

9. Karta zgłoszenia, zawierająca klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarza danych osobowych, stanowi integralną część regulaminu.

10. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą nieodpłatnie na własność Organizatora.

11. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

12. Kontakt:Młodzieżowy Dom Kultury  im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku, ul. Tumska 9a,

tel. 24 364 77 15, adres e-mail: dzialimprez@mdk-plock.pl

Zapraszamy do twórczej zabawy w świątecznym nastroju!

Do pobrania:

Back to top button