Konkurs Poetycki im. Janusza KorczakaRegulaminy

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

Organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku

Cele:

 • zachęcanie dzieci i młodzieży do twórczości literackiej
 • pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej
 • promowanie młodych twórców

Zasady:

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych.
 2. Uczestnik przesyła jeden zestaw wierszy o dowolnej tematyce. Zestaw powinien  zawierać  3 – 5  wierszy.
 3. Nadesłane wiersze nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane.
 4. Zestawy wierszy wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy przesyłać na adres: konkurspoetycki@mdk-plock.pl
 • Wiersze należy wysłać w jednym mailu wraz z kartą zgłoszenia.
 • Każdy zestaw wierszy należy oznaczyć w nagłówku godłem autora (pseudonimem) – na każdej stronie zestawu (np. biedronka, zuza12) . 
 • Wiersze należy wysłać jako załącznik w jednym pliku tekstowym (.doc lub .rtf lub .odt). Nazwa pliku musi być taka sama jak godło autora wierszy (np. biedronka.doc, zuza12.rtf).
 • W temacie wiadomości mailowej należy wpisać godło uczestnika oraz jego imię i nazwisko (np. biedronka Julia Nowak lub zuza12 Zuzanna Kowalska).
 • Do maila z wierszami należy koniecznie dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia w formie skanu lub zdjęcia (wraz z podpisanymi zgodami i oświadczeniami znajdującymi się w karcie zgłoszenia).

 1. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 12 marca 2021 r.
 2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora: www.mdk-plock.pl oraz na oficjalnym profilu MDK na Facebooku  16  kwietnia  2021 r. z podaniem danych osobowych laureatów (imię, nazwisko, wiek, szkoła, miejscowość).
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nadesłanych utworów w środkach masowego przekazu i wydawnictwach papierowych wraz z podaniem danych osobowych autora (imię, nazwisko, wiek, szkoła, miejscowość), w tym publikacji na stronie internetowej placówki i na portalu Facebook, na czas nieokreślony. 
 4. Nagrodzone i wyróżnione wiersze zostaną opublikowane w tomiku poetyckim “Randka z Erato”. Elektroniczna wersja tomiku zostanie zamieszczona  na stronie internetowej  Organizatora.
 5. Nagrody i dyplomy dla laureatów zostaną przesłane pocztą.
 6. Karta zgłoszenia stanowi integralną część regulaminu. Karta zawiera klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
 7. Zgłoszenie uczestnika do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także w celu rozwijania uzdolnień i promocji osiągnięć jego uczestników oraz promocji działalności Młodzieżowego Domu Kultury.
 8. Podanie własnych danych osobowych (imię, nazwisko, placówka delegująca, telefon) przez nauczyciela zgłaszającego uczniów do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie  tych danych do celów organizacyjnych konkursu.
 9. Zgłoszenie wierszy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

Do pobrania:

  Wyślij zgłoszenie:
  Imię i Nazwisko

  Twój adres e-mail

  Telefon kontaktowy

  Dołącz zeskanowaną kartę zgłoszeniową:

  Dołącz zestaw wierszy:

  Zobacz także
  Close
  Back to top button