Konkurs Poetycki im. Janusza KorczakaRegulaminy

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Janusza Korczaka

XXVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki
im. Janusza Korczaka
REGULAMIN

Organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku, ul. Tumska 9a

Cele:

 • zachęcanie dzieci i młodzieży do twórczości literackiej,
 • pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej,
 • odkrywanie i promowanie talentów młodych twórców.

Zasady:

 1. Uczestnicy: konkurs przeznaczony jest dla dzieci młodzieży ze szkół podstawowych.
 2. Praca konkursowa: zestaw trzech wierszy własnego autorstwa. Tematyka wierszy dowolna.
  Nadesłane wiersze nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane.
  Każdy zestaw wierszy należy oznaczyć w nagłówku godłem (pseudonimem) i wiekiem autora – na każdej stronie zestawu (np. biedronka 12 lat, zuza 13 lat).
  Wielkość czcionki – maksymalnie 12 pkt, odstępy między wierszami tekstu pojedyncze. Poszczególne utwory prosimy pisać jeden pod drugim, bez dużych odstępów, w jednym pliku.
 3. Zgłoszenie do konkursu obejmuje przesłanie zestawu wierszy wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia (karta w formie zdjęcia bądź skanu):

Wiersze uczestnika wraz z kartą zgłoszenia należy wysłać razem (jako dwa załączniki) – w jednym zgłoszeniu/mailu. W przypadku zgłaszania kilku osób do konkursu – prosimy o oddzielne zgłoszenie każdego uczestnika przez formularz/mail. Zgłoszenia niekompletne nie będą brane pod uwagę. 
Zestaw wierszy należy wysłać w pliku tekstowym – format .doc lub .rtf lub .odt. Plik z wierszami musi mieć w nazwie godło autora wierszy (np. biedronka.doc, zuza.rtf).
W przypadku wysyłania zgłoszenia przez mail – w temacie wiadomości mailowej należy wpisać godło uczestnika oraz jego imię i nazwisko (np. biedronka Julia Nowak lub zuza Zuzanna Kowalska).
Organizator dopuszcza możliwość złożenia zgłoszenia osobiście do MDK lub tradycyjną drogą pocztową.

 1. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 30 marca 2022 r.
 2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora: www.mdk-plock.pl oraz na oficjalnym profilu Organizatora na Facebooku w dniu 9 maja 2022 r. z podaniem danych osobowych laureatów (imię, nazwisko, wiek, szkoła/placówka, miejscowość).
 3. Nagrodzone i wyróżnione wiersze zostaną opublikowane w Internecie oraz w pokonkursowym tomiku poetyckim “Randka z Erato” wraz z podaniem ww. danych osobowych uczestników. Elektroniczna wersja tomiku zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieograniczonego w czasie rozpowszechniania zgłoszonych do konkursu prac – bez wypłacania honorariów autorskich: na stronie internetowej Organizatora, na profilu Organizatora na portalu Facebook, w mediach oraz w wydawnictwach papierowych, w celu organizacji i promocji konkursu oraz osiągnięć Uczestników i promocji działalności Organizatora.
 5. Oceny prac dokona powołane przez Organizatora jury. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
 6. Nagrody i dyplomy dla laureatów zostaną przesłane pocztą. Laureatów z Płocka prosimy o odbiór osobisty w siedzibie Organizatora, po telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru. Nagrody nieodebrane w terminie 3 miesięcy, z przyczyn niezależnych od Organizatora, przechodzą do puli nagród kolejnych konkursów MDK.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie.
 8. Zgłoszenie wierszy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu. Karta zgłoszenia, zawierająca klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, stanowi integralną część regulaminu.

Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Tumska 9a, 09 – 400 Płock tel. 24 364 77 15, adres mailowy: konkurspoetycki@mdk-plock.pl

Do pobrania:

UWAGA. W związku z problemami technicznymi prosimy o niekorzystanie z formularza. Do czasu usunięcia usterki zgłoszenia należy wysyłać bezpośrednio na adres: konkurspoetycki@mdk-plock.pl

Back to top button