Regulaminy

Konkurs literacki Zwariowana historia – aktualizacja regulaminu

Regulamin III Konkursu Literackiego
„Zwariowana historia”

III Konkurs Literacki „Zwariowana historia” – przedłużamy termin nadsyłania prac do 23 września. Zapraszamy do pisania opowiadań dzieci i młodzież ze szkół podstawowych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 października.

 1. Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku, ul. Tumska 9a.
 2. Cele konkursu:
 • rozwijanie zainteresowań literackich dzieci i młodzieży,
 • odkrywanie i promowanie talentów,
 • uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka polskiego,
 • rozwijanie zainteresowania twórczością Władysława Broniewskiego.
 1. Uczestnicy: konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych.
 2. Praca konkursowa: opowiadanie (minimalnie 1,5 strony –  maksymalnie 4 strony formatu A4, czcionka 12)
 3. Tematyka opowiadania dowolna, ważne jest tylko, aby opowiadanie przedstawiało jakąś „zwariowaną historię”. 

Rok 2022 ogłoszony został w Płocku Rokiem Władysława Broniewskiego – poety urodzonego w naszym mieście, mile widziane więc będą historie nawiązujące w jakikolwiek sposób do jego postaci lub twórczości. Zachęcamy do napisania opowiadania z tym właśnie motywem (nie jest to jednak warunek konieczny do wzięcia udziału w konkursie).

 1. Zgłoszenie do konkursu obejmuje przesłanie opowiadania wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia (w formie zdjęcia bądź skanu karty):

Opowiadanie z kartą zgłoszenia należy przesłać w jednym mailu/zgłoszeniu. W przypadku zgłaszania do konkursu większej liczby uczestników – prosimy o oddzielny mail/zgłoszenie dla każdego autora opowiadania.

Plik z opowiadaniem musi mieć w nazwie imię i nazwisko uczestnika. W tytule maila należy również podać imię i nazwisko uczestnika. 

Na początku opowiadania, przed tytułem, prosimy napisać imię, nazwisko i wiek autora pracy.

Organizator dopuszcza możliwość złożenia zgłoszenia osobiście do MDK lub tradycyjną drogą pocztową.

 1. Termin nadsyłania zgłoszeń: do 23 września 2022 r.
 2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz na oficjalnym profilu Organizatora na portalu Facebook w dniu 7 października 2022 r., wraz z podaniem danych laureatów (imię, nazwisko, wiek, szkoła/placówka).
 3. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe zostaną opublikowane w Internecie (w formie pisemnej lub ewentualnie jako plik audio lub video, który zostanie nagrany) wraz z podaniem ww. danych osobowych uczestników – na stronie internetowej oraz na oficjalnym profilu Organizatora na Facebooku.
 4. Oceny prac dokona powołane przez Organizatora jury. Laureaci otrzymają nagrody książkowe i dyplomy.
 5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieograniczonego w czasie rozpowszechniania zgłoszonych do konkursu prac – bez wypłacania honorariów autorskich, na stronie internetowej Organizatora i na profilu Organizatora na portalu Facebook i w mediach, w celu organizacji i promocji konkursu oraz osiągnięć Uczestników i promocji działalności Organizatora.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie.
 7. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Karta zgłoszenia wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych stanowi integralną część regulaminu.

Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Tumska 9a, 09 – 400 Płock tel. 24 364 77 15, adres mailowy: konkursliteracki@mdk-plock.pl

DO POBRANIA:

Back to top button