Praca

Zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2019 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku z dnia 03.01.2019 roku dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko pracy. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych poza prowadzonym naborem.

Dokumenty aplikacyjne przesłane poza prowadzonym naborem będą niezwłocznie niszczone.

Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego dane kandydatów nie przyjętych do pracy są niszczone w terminie 14 dni.

CV musi zawierać klauzulę „Ja, niżej podpisany/na, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku, zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w związku z trwającym procesem rekrutacyjnym na stanowisko (nazwa stanowiska)” zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO (w przypadku szczególnej kategorii danych).

Back to top button