Regulaminy

Regulamin konkursu recytatorskiego i poezji śpiewanej „Słowa po niebie płynące”

„Słowa po niebie płynące”
Regulamin XII Konkursu Recytatorskiego i Poezji Śpiewanej

Organizator:
Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku

Cele konkursu:

 1. Popularyzacja literatury pięknej, poszerzanie repertuaru wokalnego o utwory poezji śpiewanej.
 2. Rozwijanie uzdolnień twórczych, doskonalenie umiejętności recytatorskich i wokalnych.
 3. Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród młodzieży.
 4. Poszukiwanie nowatorskich interpretacji znanych utworów poetyckich.

Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:
 • recytacja
 • poezja śpiewana
 1. Konkurs organizowany jest w dwóch grupach wiekowych:
 • uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych
 1. Łączny czas trwania prezentacji nie może przekraczać 8 minut.
 1. Repertuar: uczestnicy przygotowują dwa utwory w języku polskim:
 • recytacja: wiersz i fragment prozy (tematyka dowolna)
 • poezja śpiewana: dwie piosenki – w tym jedna z poezji śpiewanej, druga dowolna w języku polskim (tematyka obu piosenek dowolna).

Patronami roku 2023 są Wisława Szymborska i Aleksander Fredro – zachęcamy zatem do sięgnięcia po utwory tych autorów. Jest to jednak nieobowiązkowe, można prezentować także inne utwory.

 1. Organizator dopuszcza możliwość udziału jednego uczestnika w dwóch kategoriach.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do MDK karty zgłoszenia – na adres mailowy slowaponiebie@mdk-plock.pl lub osobiście/tradycyjną pocztą.
  Termin nadsyłania zgłoszeń – do 12 kwietnia 2023 r.
 3. Prezentacje konkursowe odbędą się 21 kwietnia 2023 r. w Młodzieżowym Domu Kultury, ul. Tumska 9 a
 • godz. 9.00 recytacja
 • godz. 11.30 – poezja śpiewana
  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu prezentacji konkursowych.
 1. Podkłady muzyczne w kategorii poezja śpiewana należy dostarczyć osobiście lub pocztą elektroniczną na adres: slowaponiebie@mdk-plock.pl najpóźniej dwa dni przed konkursem (w formacie MP3).
 2. Organizator konkursu zapewnia dostęp do pianina.
 3. Jury oceni prezentację każdego Uczestnika wg następujących kryteriów:
 • dobór repertuaru
 • interpretacja tekstu
 • kultura słowa
 • warunki głosowe
 • ogólny wyraz artystyczny
 1. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Zwycięzca konkursu w kategorii poezji śpiewanej otrzyma możliwość nagrania zaprezentowanych piosenek w Studiu Nagrań Młodzieżowego Domu Kultury.
 2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz na oficjalnym profilu Organizatora na portalu Facebook wraz z podaniem danych laureatów (imię, nazwisko, kategoria wiekowa, szkoła/placówka).
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania prezentacji konkursowych oraz prawo do rozpowszechniania nagrań i fotografii zarejestrowanych w czasie trwania konkursu przez wszelkie media, w tym transmitowania przez radio, telewizję i Internet bez wypłacania honorariów autorskich – w celu organizacji i promocji Festiwalu oraz osiągnięć Uczestników i promocji działalności statutowej Młodzieżowego Domu Kultury.
 4. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Karta zgłoszenia wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych jest integralną częścią regulaminu.15. Kontakt: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Tumska 9a, 09 – 400 Płock, tel. 24  364 77 15, email: slowaponiebie@mdk-plock.pl

Do pobrania:

Back to top button