Regulaminy

Polska w strukturach międzynarodowych – regulamin konkursu

POLSKA W STRUKTURACH MIĘDZYNARODOWYCH

Konkurs organizowany pod patronatem
Pani Elżbiety Gapińskiej Poseł na Sejm RP

„Bez praw nie może być prawdziwej wolności”
Andrzej Frycz Modrzewski

1. Organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku
ul. Tumska 9a, Płock, tel. 24 364 77 15, e-mail: dzialimprez@mdk-plock.pl.

2. Cele:

  • popularyzacja wiedzy o Polsce w strukturach międzynarodowych;
  • podniesienie świadomości obywatelskiej wśród młodego pokolenia; 
  • przybliżenie mechanizmów funkcjonowania państwa.

3. Adresaci:

Uczniowie szkół ponadpostawowych. Do udziału w konkursie zapraszamy dwuosobowe zespoły.

4. Zakres tematyczny:

Pytania konkursowe dotyczą: funkcjonowania środowiska międzynarodowego, kompetencji instytucji międzynarodowych, udziału Polski w organizacjach międzynarodowych.

5. Etapy konkursu:

I – test jednokrotnego wyboru składający się z dwudziestu pytań. Za każdą prawidłową odpowiedź zespół otrzymuje 1 pkt.

Czas trwania 30 min.

II – w przypadku uzyskania najwyższej liczby punktów przez dwa lub więcej zespołów – zespoły te przechodzą do II etapu. Etap II: losowanie pytań z zestawu; odpowiedź ustna na dwa z trzech pytań zawartych w wylosowanym zestawie.

6. Zgłoszenia, terminy:

  • Szkoły zgłaszają udział w konkursie do dnia 21 kwietnia 2022 r. poprzez dostarczenie do MDK wypełnionych kart zgłoszenia – osobiście lub mailowo na adres dzialimprez@mdk-plock.pl.
  • Konkurs odbędzie się 26 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00 w MDK.
  • Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się podczas Dnia Flagi RP 2 maja 2022 r.
  • Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz na profilu MDK na portalu Facebook.

7. Nagroda główna:

Zwycięski zespół wraz ze swoją klasą i opiekunami pojedzie na wycieczkę do Sejmu RP na zaproszenie Posłanki na Sejm RP, Pani Elżbiety Gapińskiej.

8. Karty zgłoszenia wraz z klauzulą informacyjną stanowią integralną część regulaminu.

DO POBRANIA:

Back to top button