Regulaminy

Zwariowana historia – regulamin konkursu literackiego

Regulamin II Konkursu Literackiego
„Zwariowana historia –  opowiadanie z motywem historycznym”

 1. Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku, ul. Tumska 9a.
 1. Cele konkursu:
 • rozwijanie zainteresowań literackich dzieci i młodzieży,
 • odkrywanie i promowanie talentów,
 • uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka polskiego,
 • rozwijanie zainteresowania historią,
 • obchody setnej rocznicy odznaczenia Płocka Krzyżem Walecznych.
 1. Uczestnicy: konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych.\
 2. Praca konkursowa: opowiadanie (maksymalnie 4 strony formatu A4, czcionka 12).
 3. Tematyka opowiadania:
  opowiadanie z dowolnym motywem historycznym (motywem szeroko rozumianym, np. opowiadanie może nawiązywać do czasów historycznych lub do przedmiotu z przeszłości, albo też do miejsca lub wydarzenia historycznego, czy też do dowolnej postaci z przeszłości).

W roku 2021 r. obchodzimy setną rocznicę odznaczenia Płocka Krzyżem Walecznych, postanowiliśmy więc, że przyznamy specjalną nagrodę za opowiadanie nawiązujące do tego wydarzenia. Gorąco zachęcamy do napisania opowiadania z tym właśnie motywem (nie jest to jednak warunek konieczny do wzięcia udziału w konkursie).

 1. Zgłoszenie do konkursu obejmuje przesłanie opowiadania wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia (w formie zdjęcia bądź skanu karty):
 • na adres mailowy konkursliteracki@mdk-plock.pl,
 • lub przez formularz zgłoszenia dostępny na stronie  www.mdk-plock.pl
 • Opowiadanie z kartą zgłoszenia należy przesłać w jednym mailu/zgłoszeniu. W przypadku zgłaszania do konkursu większej liczby uczestników – prosimy o oddzielny mail/zgłoszenie dla każdego autora opowiadania.
 • Plik z opowiadaniem musi mieć w nazwie imię i nazwisko uczestnika. W tytule maila należy również podać imię i nazwisko uczestnika. 
 • Na początku opowiadania, przed tytułem, prosimy napisać imię, nazwisko i wiek autora pracy.
 • Organizator dopuszcza możliwość złożenia zgłoszenia osobiście do MDK lub tradycyjną drogą pocztową.
 1. Termin nadsyłania zgłoszeń: do 5 czerwca 2021 r.
 2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz na oficjalnym profilu Organizatora na portalu Facebook w dniu 30 czerwca 2021 r., wraz z podaniem danych laureatów (imię, nazwisko, wiek, szkoła/placówka).
 3. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe zostaną opublikowane w Internecie (w formie pisemnej lub ewentualnie jako plik audio lub video, który zostanie nagrany) wraz z podaniem ww. danych osobowych uczestników – na stronie internetowej oraz na oficjalnym profilu Organizatora na Facebooku.
 4. Oceny prac dokona powołane przez Organizatora jury. Laureaci otrzymają nagrody książkowe i dyplomy.
 5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieograniczonego w czasie rozpowszechniania zgłoszonych do konkursu prac – bez wypłacania honorariów autorskich, na stronie internetowej Organizatora i na profilu Organizatora na portalu Facebook i w mediach, w celu organizacji i promocji konkursu oraz osiągnięć Uczestników i promocji działalności Organizatora.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie.
 7. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Karta zgłoszenia wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych stanowi integralną część regulaminu.

Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Tumska 9a, 09 – 400 Płock
tel. 24 364 77 15, adres mailowy: konkursliteracki@mdk-plock.pl

Do pobrania:

  Wyślij zgłoszenie:
  Imię i Nazwisko

  Twój adres e-mail

  Telefon kontaktowy

  Dołącz zeskanowaną kartę zgłoszeniową:

  Dołącz opowiadanie:

  Back to top button