AktualnościRegulaminy

Konkurs plastyczny – Kartka Wielkanocna

Regulamin
Konkursu Plastycznego „Kartka Wielkanocna”

Organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku

Cele:

 • rozwijanie twórczej aktywności plastycznej dzieci i młodzieży,
 • rozbudzanie wyobraźni i kreatywnego myślenia,
 • promowanie osiągnięć plastycznych dzieci i młodzieży,
 • kultywowanie tradycji wykonywania świątecznych kartek wielkanocnych.

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 4-15 lat.
 2. Tematyka prac: świąteczna kartka wielkanocna.
 3. Format prac: A5 (bez koperty, jednostronny).
 4. Technika dowolna płaska.
 5. Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia.
 6. Prace, wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia, prosimy składać do 11 marca 2024 r. do Młodzieżowego Domu Kultury ul. Tumska 9a.
 7. Prace powinny być opisane na odwrocie: imię, nazwisko autora, wiek, nazwa i telefon placówki, nazwisko nauczyciela/instruktora (jedna osoba), pod kierunkiem którego praca została wykonana.
 8. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
 9. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi 25 marca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 16 w Młodzieżowym Domu Kultury ul. Tumska 9a.
 10. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury oraz na oficjalnym profilu MDK na portalu Facebook wraz z podaniem danych osobowych autorów prac: imienia, nazwiska, wieku, nazwy placówki. Wyniki konkursu mogą być publikowane również w innych mediach/wydawnictwach wraz z podaniem ww. danych osobowych autorów prac.
 11. Wybrane prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w Młodzieżowym Domu Kultury, na stronie internetowej Organizatora oraz na oficjalnym profilu Organizatora na portalu Facebook i w innych mediach/wydawnictwach, wraz z podaniem danych osobowych autorów prac: imienia, nazwiska, wieku, nazwy szkoły/placówki.
 12. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą nieodpłatnie na własność i nie będą zwracane. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
 13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie.
 14. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu. Karta zgłoszenia, zawierająca klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, stanowi integralną część regulaminu.

Zapraszamy do udziału w konkursie
Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego
09-400 Płock, ul. Tumska 9a
tel. 24 364 77 15, adres e-mail: dzialimprez@mdk-plock.pl

DO POBRANIA:

Back to top button