Regulaminy

Pięknie być człowiekiem – eliminacje rejonu płockiego

Wytyczne dotyczące ELIMINACJI REJONOWYCH
Konkursu Recytatorskiego „Pięknie być człowiekiem” dla rejonu płockiego

 1. Organizator eliminacji rejonowych: Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku, ul. Tumska 9 a,  tel. 24 364 77 15.
 2. Termin i miejsce eliminacji: 7 maja 2022 r. (sobota), MDK ul. Tumska 9a:
  o godz. 9.00 dla uczestników z klas I-III oraz  klas VII –VIII  szkół podstawowych,
  o godz. 11.30  dla uczestników z klas IV-VI szkół podstawowych.
 1. Zgłoszenia przyjmujemy do 13 kwietnia 2022 r.  
 2. Kartę zgłoszenia prosimy dostarczyć do Młodzieżowego Domu Kultury:
 • na adres mailowy recytatorski@mdk-plock.pl – w temacie wiadomości należy wpisać imię i nazwisko uczestnika,
 • lub osobiście do MDK, ul. Tumska 9a.

DLA REJONU PŁOCKIEGO OBOWIĄZUJE WYŁĄCZNIE KARTA ZGŁOSZENIA DOŁĄCZONA DO NINIEJSZEGO REGULAMINU

 1. Do eliminacji rejonowych szkoły mogą zgłosić po dwóch recytatorów w każdej kategorii wiekowej.
 2. Wyniki eliminacji zostaną opublikowane na stronie internetowej MDK oraz na oficjalnym profilu MDK na Facebooku wraz z podaniem imienia, nazwiska i nazwy szkoły laureatów.
 3. Fotografie z rozstrzygnięcia eliminacji rejonowych konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury i na oficjalnym profilu MDK na Facebooku.
 4. W załączniku karta zgłoszenia do eliminacji rejonowych konkursu dla rejonu płockiego. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do finału w Książnicy będą zobowiązana wypełnić dodatkowo kartę zgłoszenia Książnicy i dostarczyć ją do Książnicy (finaliści wzór tej karty otrzymają na rozstrzygnięciu w MDK).

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO
dla dzieci i młodzieży im. Janusza Korczaka

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego zaprasza do udziału w XLIII edycji konkursu recytatorskiego dla dzieci i młodzieży „Pięknie być człowiekiem”

„Tak wiersz z niczego powstaje
Boli, raduje – z niczego…”
Władysław Broniewski

Rok 2022 został ogłoszony przez Radę Miasta Płocka Rokiem Władysława Broniewskiego. Nawiązując zatem do Jego twórczości, chcemy rozbudzić w uczestnikach zainteresowanie postacią płocczanina, poety, żołnierza, który wpisał się na stałe w historię naszego miasta. Sięgając po jego wiersze, uczestnicy konkursu będą mogli poznać kilka twarzy poety: pisarza rozkochanego w Mazowszu, patriotę, zrozpaczonego ojca, obywatela Płocka i świata. Utwory Broniewskiego skłaniają do refleksji nad życiem i jego pięknem, ale także uczą pokory wobec tego, co przynosi nam los. Młodzi ludzie mogą odkryć w wierszach płockiego twórcy wiele treści nadal aktualnych, np. odważną postawę wobec różnych przeciwności, zachwyt nad codziennością, nad pięknem przyrody. Znajdą tutaj coś dla siebie także najmłodsi, wszak spod pióra Broniewskiego wyszło wiele wesołych wierszy dla dzieci.

WAŻNA INFORMACJA

Kuratorium Oświaty w Warszawie umieściło nasz konkurs w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Szansę na pozyskanie dodatkowych punktów mają laureaci, którzy zdobędą jedno z trzech pierwszych miejsc.

Zasady uczestnictwa

Uczestnicy konkursu w wieku 7 – 15 lat obowiązani są do nadesłania karty zgłoszenia w terminie do 31 marca 2022 r.  (wyjątek stanowi rejon Płock, gdzie termin nadsyłania zgłoszeń jest inny – do 13 kwietnia 2022 r.) na adres domu kultury lub biblioteki we własnym rejonie. Eliminacje rejonowe odbywają się w: Gąbinie (podlegają mu Gąbin, Łąck i Słubice), Gostyninie, Kutnie, Łęczycy, Płocku /Młodzieżowy Dom Kultury/, Sannikach, Sierpcu, Żychlinie. Jeśli sytuacja epidemiologiczna nie pozwoli na przeprowadzenie eliminacji w sposób tradycyjny, recytacje należy przysłać na adres mailowy instytucji odpowiedzialnej w rejonie lub pocztą na płycie, lub pendrive. Do udziału w eliminacjach rejonowych należy zgłaszać recytatorów wyłonionych we wstępnych eliminacjach w szkołach, domach kultury, bibliotekach. Każdy rejon ma prawo zgłosić do finału 6 recytatorów.

Kopię protokołu jury oraz karty zgłoszeń (zeskanowane w przypadku maila lub wydrukowane) zakwalifikowanych do finału recytatorów należy przesłać do 31 maja 2022 r. na adres: Książnica Płocka, 09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6, e-mail: metod@ksiaznicaplocka.pl

Finał konkursu odbędzie się 11 czerwca 2022 r. w Książnicy Płockiej w godzinach 10 – 14. Jeśli nie będzie możliwe przeprowadzenie go w sposób tradycyjny, podsumowanie i ogłoszenie wyników będzie dostępne na stronie Książnicy Płockiej o godz. 11.00. O formule finału poinformujemy na stronie i FB, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną (zapewnimy wystarczający czas na przygotowanie nagrania).

Dobór repertuaru

Konkurs przebiegać będzie w 3 kategoriach: klasy I-III, klasy IV-VI i klasy VII-VIII szkoły podstawowej.

Dzieci z klas I-III i IV-VI prezentują dwa wiersze. Recytatorzy z klas VII-VIII wiersz i fragment prozy.

Przy doborze repertuaru prosimy zwrócić uwagę na wartości artystyczne wybieranych tekstów, a także, aby zawarte w nich treści były adekwatnie do wieku uczestnika konkursu.

Jak co roku, komisja zwracać będzie szczególną uwagę na dobranie tekstów do możliwości interpretacyjnych recytatora. Wybrany fragment prozy powinien stanowić zamkniętą, opatrzoną pointą całość (gdy tekst jest zbyt długi, można dokonać skrótów).

Utwory innych autorów będą dyskwalifikowane.

Czas trwania prezentacji

Nieprzekraczalny czas trwania prezentacji utworów:
szkoła podstawowa kl. I-III 3 – 5 min
szkoła podstawowa kl. IV-VI 6 – 8 min
szkoła podstawowa kl. VII-VIII 6 – 10 min

Ocena występu

Uczestników konkursu, w poszczególnych kategoriach wiekowych, oceniać będzie powołane przez organizatorów jury.

Udział w konkursie oznacza akceptację powyższego regulaminu.

Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy sukcesów i pięknych przeżyć w obcowaniu z literaturą.

DO POBRANIA:

Back to top button