Regulaminy

Festiwal Piosenki Angielskiej „ThePtak”

      REGULAMIN
IV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Angielskiej
„ThePtak”

Edycja Online / PŁOCK 2022

Witamy na Festiwalu ThePtak!

Organizatorem Festiwalu jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku. Festiwal ma charakter konkursowy. Jego celem jest prezentacja umiejętności wokalnych, rozwijanie zainteresowania językiem angielskim i aktywności twórczej młodzieży, odkrywanie i promowanie talentów oraz budzenie wiary we własne siły.

UDZIAŁ W FESTIWALU I REPERTUAR:

 1. Konkurs adresowany jest do solistów w dwóch kategoriach wiekowych:
 • 13 – 15 lat  (roczniki 2007 – 2009)
 • 16 – 20 lat  (roczniki 2002 – 2006)

O kategorii decyduje rok urodzenia Uczestnika.

 1. Repertuar obejmuje przygotowanie jednej piosenki w języku angielskim o dowolnej tematyce, trwającej nie dłużej niż 4 minuty. Mile widziana jest twórczość własna. Piosenka powinna być dostosowana do wieku i możliwości wokalnych Uczestnika.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie linku do nagrania konkursowego (wideo) oraz wypełnionej i zeskanowanej bądź sfotografowanej karty zgłoszenia do 4 marca 2022 r.
  Nagranie konkursowe musi spełniać wytyczne zawarte w niniejszym regulaminie (w punkcie 9).
 3. Jury powołane przez Organizatora wyłoni laureatów, oceniając prezentacje z uwzględnieniem takich kryteriów jak: umiejętności wokalne, dobór repertuaru, poprawność językowa, interpretacja, ogólny wyraz artystyczny.
 4. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
 5. Wyniki Festiwalu zostaną ogłoszone w dniu 21 marca 2022 r. na stronie internetowej Organizatora www.mdk-plock.pl oraz na oficjalnym profilu Organizatora na portalu Facebook wraz z podaniem imienia, nazwiska i wieku laureata oraz placówki, którą reprezentuje i nazwy miejscowości (siedziby placówki).
  Nagrodzone i wyróżnione nagrania konkursowe zostaną opublikowane w Internecie wraz z podaniem ww. danych osobowych Uczestników.
 6. W przypadku dużego zainteresowania, Organizator wyznacza limit Uczestników – 200 osób. O przyjęciu do udziału w Festiwalu będzie wówczas decydowała kolejność zgłoszeń.
 7. Terminarz Festiwalu:
 • do 4.03.2022 r. (piątek) – nadsyłanie zgłoszeń
 • 21.03.2022 r. – ogłoszenie wyników i prezentacja nagrodzonych nagrań na kanale YouTube>mdkplock
 1. WYTYCZNE DOTYCZĄCE NAGRANIA KONKURSOWEGO

a. Nagranie konkursowe musi spełnić następujące warunki:

 • nagranie wideo (obraz i dźwięk) z wykonanym utworem muzycznym,
 • nagranie w kadrze poziomym,
 • rekomendowana rozdzielczość nagrań 720p lub 1080p,
 • format kompresji: .mov, .mp4, .avi, MPEG-4,
 • prezentowany utwór musi być dobrze słyszalny.

b. Podkład do prezentacji nie może zawierać głównej linii melodycznej, dopuszczalny jest akompaniament własny.

c. Niedopuszczalna jest ingerencja w nagranie za pomocą post-produkcji, nagrania wyłącznie LIVE.

d. Uczestnik zobowiązany jest przesłać swoje nagranie konkursowe w postaci jednego ujęcia. Niedozwolone są wszelkiego rodzaju montaże audio-wideo.

e. Nagranie (link do nagrania) wraz z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia należy wysłać poprzez formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie internetowej Organizatora https://mdk-plock.pl/

(pod regulaminem konkursu).

Pliki z nagraniem i kartą zgłoszenia należy nazwać imieniem i nazwiskiem Uczestnika.

 1. Uczestnik, zgłaszając się do Festiwalu, przenosi nieodpłatnie na Organizatora prawo do korzystania i rozporządzania całością nagrania konkursowego na czas nieoznaczony.
  Organizator Festiwalu zastrzega sobie prawo do rozpowszechniania nagrań konkursowych przez wszelkie media, w tym transmitowania przez radio, telewizję i Internet bez wypłacania honorariów autorskich w celu promocji Festiwalu i osiągnięć Uczestników oraz promocji działalności Młodzieżowego Domu Kultury.
 2. Karty zgłoszenia (dla uczestników pełnoletnich i niepełnoletnich), zawierające klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, stanowią integralną część regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz odwołania Festiwalu.
 4. Przystąpienie do Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator w porozumieniu z członkami Jury.
 5. Nagrody zostaną wysłane pocztą. Uczestnicy z Płocka proszeni są o osobisty odbiór nagród w siedzibie Organizatora, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Nagrody nieodebrane w terminie 3 miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu, z przyczyn niezależnych od Organizatora, przechodzą do puli nagród kolejnych konkursów MDK.
 6. Kontakt do Organizatora: Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku, ul. Tumska 9a, 09-400 Płock, tel. 24 364 77 15, e-mail: theptak@mdk-plock.pl, www.mdk-plock.pl

Formularz zgłoszeniowy:
UWAGA. W związku z problemami technicznymi prosimy o niekorzystanie z formularza. Do czasu usunięcia usterki zgłoszenia należy wysyłać bezpośrednio na adres: theptak@mdk-plock.pl

Do pobrania:

Back to top button