Regulaminy

Festiwal Piosenki Angielskiej „ThePtak”

REGULAMIN
III Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Angielskiej
„ThePtak”

Edycja Online / PŁOCK 2021

Witamy na Festiwalu ThePtak!

Organizatorem Festiwalu jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku.

Festiwal ma charakter konkursowy. Jego celem jest prezentacja umiejętności wokalnych, rozwijanie zainteresowania językiem angielskim i aktywności twórczej młodzieży, odkrywanie i promowanie talentów oraz budzenie wiary we własne siły.

UDZIAŁ W FESTIWALU I REPERTUAR:

1. Konkurs adresowany jest do solistów w dwóch kategoriach wiekowych:

 • 13 – 15 lat  (roczniki 2006 – 2008)
 • 16 – 20 lat  (roczniki 2001 – 2005)

O kategorii decyduje rok urodzenia Uczestnika.

2. Repertuar obejmuje przygotowanie jednej piosenki w języku angielskim o dowolnej tematyce, trwającej nie dłużej niż 4 minuty. Mile widziana jest twórczość własna. Piosenka powinna być dostosowana do wieku i możliwości wokalnych Uczestnika.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie nagrania konkursowego (wideo) oraz wypełnionej i zeskanowanej bądź sfotografowanej karty zgłoszenia do 16 kwietnia 2021 r. Nagranie konkursowe musi spełniać wytyczne zawarte w niniejszym regulaminie (w punkcie 9).

4. Jury powołane przez Organizatora wyłoni laureatów, oceniając prezentacje z uwzględnieniem takich kryteriów jak: umiejętności wokalne, dobór repertuaru, poprawność językowa, interpretacja, ogólny wyraz artystyczny.

5. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy, które prześlemy pocztą.

6. Wyniki Festiwalu zostaną ogłoszone w dniu 30 kwietnia 2021 r. na stronie internetowej Organizatora www.mdk-plock.pl oraz na oficjalnym profilu Organizatora na portalu Facebook wraz z podaniem imienia, nazwiska i wieku laureata oraz placówki, którą reprezentuje i nazwy miejscowości (siedziby placówki).

Nagrodzone i wyróżnione nagrania konkursowe zostaną opublikowane w Internecie wraz z podaniem ww. danych osobowych Uczestników.

7. W przypadku dużego zainteresowania, Organizator wyznacza limit Uczestników – 200 osób. O przyjęciu do udziału w Festiwalu będzie wówczas decydowała kolejność zgłoszeń.

8. Terminarz Festiwalu:

 • do 16.04.2021 r. (piątek) – nadsyłanie zgłoszeń
 • 30.04.2021 r. – finał Festiwalu: ogłoszenie wyników i prezentacja nagrodzonych nagrań na kanale YouTube>mdkplock

9. WYTYCZNE DOTYCZĄCE NAGRANIA KONKURSOWEGO

a. Nagranie konkursowe musi spełnić następujące warunki:

– nagranie wideo (obraz i dźwięk) z wykonanym utworem muzycznym,

– nagranie w kadrze poziomym,

– rekomendowana rozdzielczość nagrań 720p lub 1080p,

– format kompresji: .mov, .mp4, .avi, MPEG-4,

– prezentowany utwór musi być dobrze słyszalny.

b. Podkład do prezentacji nie może zawierać głównej linii melodycznej, dopuszczalny jest akompaniament własny.

c. Niedopuszczalna jest ingerencja w nagranie za pomocą post-produkcji, nagrania wyłącznie LIVE.

d. Uczestnik zobowiązany jest przesłać swoje nagranie konkursowe w postaci jednego ujęcia. Niedozwolone są wszelkiego rodzaju montaże audio-wideo.

e. Nagranie (link do nagrania) wraz z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia należy wysłać poprzez formularz kontaktowy, znajdujący się na stronie internetowej Organizatora https://mdk-plock.pl/

Pliki z nagraniem i kartą zgłoszenia należy nazwać imieniem i nazwiskiem Uczestnika.

11. Uczestnik, zgłaszając się do Festiwalu, przenosi nieodpłatnie na Organizatora prawo do korzystania irozporządzania całością nagrania konkursowego na czas nieoznaczony.

Organizator Festiwalu zastrzega sobie prawo do rozpowszechniania nagrań konkursowych przez wszelkie media, w tym transmitowania przez radio, telewizję i Internet bez wypłacania honorariów autorskich wcelu promocji Festiwalu i osiągnięć Uczestników oraz promocji działalności Młodzieżowego Domu Kultury.

12. Karty zgłoszenia (dla uczestników pełnoletnich i niepełnoletnich) zawierające klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych stanowią integralną część regulaminu.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz odwołania Festiwalu.

14. Przystąpienie do Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator w porozumieniu z członkami Jury.

15. Kontakt do Organizatora: Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku, ul. Tumska 9a, 09-400 Płock, tel. 24 364 77 15, e-mail: theptak@mdk-plock.pl, www.mdk-plock.pl

Formularz zgłoszeniowy:

  Wyślij zgłoszenie:
  Imię i Nazwisko

  Twój adres e-mail

  Telefon kontaktowy

  Dołącz zeskanowaną kartę zgłoszeniową:

  Podaj link do nagrania:

  Do pobrania:

  Back to top button