Regulaminy

Mój Płock – moje miasto – regulamin konkursu

Regulamin
XVII Miejskiego Konkursu Plastyczno – Fotograficznego
MÓJ PŁOCK – MOJE MIASTO

Ideą konkursu jest pokazanie w formie plastycznej i fotograficznej najpiękniejszych i najciekawszych miejsc Płocka.

Organizator:
Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku, ul. Tumska 9a

Cele konkursu:

 • obchody 100. rocznicy odznaczenia Płocka Krzyżem Walecznych w 1921r. przez Marszałka Józefa Piłsudskiego,
 • przybliżenie postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego,
 • promocja miasta, jego walorów kulturowych,
 • umacnianie poczucia tożsamości regionalnej,
 • kształtowanie u uczestników konkursu emocjonalnego stosunku do zabytków architektury i potrzeby ich ochrony,
 • rozwijanie zainteresowań, wrażliwości estetycznej i aktywności twórczej młodzieży,
 • poszukiwanie nowych rozwiązań plastycznych i fotograficznych,
 • konfrontacja dokonań młodych artystów plastyków i fotografów,
 • stworzenie możliwości prezentacji swoich prac.

Tematyka konkursu w 2021 roku: 100 rocznica odznaczenia Płocka Krzyżem Walecznych w 1921 r. przez Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Zachęcamy do podejmowania tematu w sposób luźny, szeroko rozumiany. Praca będzie mieścić się w temacie, jeśli znajdzie się w niej motyw, który będzie nawiązywał np. do czasów, budynku, czy miejsca lub postaci związanych z wydarzeniem.

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek wychowania pozaszkolnego.
 2. Prace mogą być wykonane w technikach:
  – plastyka (rysunek, malarstwo)
  – fotografia
 3. Format prac:
  – plastycznych: A1, A2
  – Format fotografii 20 cm na 30 cm lub większy
 4. Prace, wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia, prosimy składać do dnia 13 października do Młodzieżowego Domu Kultury ul. Tumska 9a.
  Każda praca powinna być opisana na odwrocie: imię i nazwisko, wiek, nazwa szkoły lub placówki.
 5. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii.
 6. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi 22 października 2021 r. (piątek) o godz. 16.00 w Galerii Plastycznej Twórczości Dziecka w Młodzieżowym Domu Kultury, ul. Tumska 9a.
 7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury oraz w mediach, m.in. na oficjalnym profilu MDK na portalu Facebook wraz z podaniem danych osobowych autorów prac: imienia, nazwiska, wieku, nazwy placówki.
  Wybrane prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w Młodzieżowym Domu Kultury oraz w mediach, m. in. na stronie internetowej Organizatora, z podaniem danych osobowych autorów prac: imienia, nazwiska, wieku, nazwy szkoły/placówki.
 8. Karta zgłoszenia, zawierająca klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, stanowi integralną część regulaminu.
 9. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą nieodpłatnie na własność Organizatora i mogą być wykorzystywane do publikacji bez wypłacania honorariów ich autorom.
 10. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
 11. Kontakt: Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku, ul. Tumska 9a, tel. 24 364 77 15, adres e-mail: dzialimprez@mdk-plock.pl

Do pobrania:

Back to top button