Regulaminy

Regulamin konkursu wiedzy o odznaczeniu Płocka Krzyżem Walecznych

Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku

zaprasza w dniu 10 kwietnia 2021 r. do udziału w

konkursie wiedzy online
nawiązującym do setnej rocznicy odznaczenia Płocka Krzyżem Walecznych w 1921 r. przez Marszałka Józefa Piłsudskiego

  • Cele konkursu: obchody 100. rocznicy odznaczenia Płocka Krzyżem Walecznych  przez Marszałka Józefa Piłsudskiego w 1921 r., przybliżenie historii związanej z przyznaniem odznaczenia naszemu miastu, umacnianie poczucia tożsamości regionalnej oraz rozwijanie zainteresowań historią regionalną.
  • Konkurs zostanie przeprowadzony online w dniu 10 kwietnia (sobota) na profilu Młodzieżowego Domu Kultury na portalu Facebook. O godzinach: 9.00, 11.00 i 13.00 będą pojawiać się kolejno 3 zestawy pytań dotyczących 100. rocznicy odznaczenia Płocka Krzyżem Walecznych w 1921.
  • Aby wziąć udział w konkursie, należy udzielić odpowiedzi na pytania – bezpośrednio pod postem z danym zestawem pytań np.: 1a, 2c, 3a itd. Jedna odpowiedź to 1 punkt.
  • O wygranej decydować będzie suma punktów za poprawne odpowiedzi na pytania ze wszystkich trzech zestawów oraz szybkość udzielanych odpowiedzi. Osoby, które prawidłowo i najszybciej odpowiedzą na pytania otrzymają nagrody oraz dyplomy. Przyznanych zostanie łącznie 5 nagród dla 5 osób (najszybciej i prawidłowo odpowiadających na pytania). Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę.
  • Ze zwycięzcami skontaktujemy się w celu dopełnienia formalności odbioru nagród – potrzebne będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych: imienia, nazwiska, wieku oraz nr telefonu kontaktowego. Dla osoby niepełnoletniej zgodę wypełnia rodzic/opiekun prawny. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże nieudzielenie zgody skutkować będzie niemożliwością otrzymania nagrody.
  • Jeżeli organizatorowi nie uda się skontaktować, z którąś z pięciu osób, które wygrały, do 19 kwietnia 2021 r. do godziny 12.00 – nagroda przypadnie kolejnej osobie.
  • Nagrody po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, można będzie odebrać w Młodzieżowym Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku, ul. Tumska 9a, 09-400 Płock tel. 24 364-77-15, dzialimprez@mdk-plock.pl
Back to top button