Regulaminy

Słowa po niebie płynące – regulamin konkursu

„Słowa po niebie płynące”
Regulamin X Konkursu Recytatorskiego i Poezji Śpiewanej

Organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku.

Cele konkursu:

 1. Popularyzacja literatury pięknej, poszerzanie repertuaru wokalnego o utwory poezji śpiewanej.
 2. Rozwijanie uzdolnień twórczych, doskonalenie umiejętności recytatorskich i wokalnych.
 3. Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród młodzieży.
 4. Poszukiwanie nowatorskich interpretacji znanych utworów poetyckich.
 5. Promocja twórczości laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Janusza Korczaka.

Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:
 • recytacja
 • poezja śpiewana
 1. Konkurs organizowany jest w dwóch grupach wiekowych:
 • uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych
 1. Łączny czas trwania prezentacji nie może przekraczać 8 minut.
 2. Repertuar: uczestnicy przygotowują dwa utwory w języku polskim:
 • recytacja: wiersz i fragment prozy  (tematyka  dowolna)
 • poezja śpiewana:  dwie piosenki (tematyka dowolna)

Zachęcamy do wyboru dowolnego wiersza z XXVI edycji tomiku z cyklu Randka z Erato pt. „W poszukiwaniu serca” lub z antologii Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Janusza Korczaka „Kot pod drzwiami losu”. Tomik i antologia dostępne są w formacie PDF na stronie www.mdk-plock.pl  (dla chętnych, nieobowiązkowo). Literackimi patronami roku 2021 są: Krzysztof Kamil Baczyński, Cyprian Kamil Norwid, Tadeusz Różewicz i Stanisław Lem  –  zachęcamy także do sięgnięcia po utwory tych autorów  (nieobowiązkowo).

 1. Organizator dopuszcza możliwość udziału jednego uczestnika w dwóch kategoriach.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie nagrania wideo  (w formie linku do nagrania)z własną prezentacją wybranych utworów wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia (w formie zdjęcia bądź skanu):

Utwory prezentowane w nagraniu muszą być dobrze słyszalne; format nagrania:  .mov, .mp4, .avi, MPEG-4.
Prezentacja  powinna być nagrana w postaci jednego ujęcia, bez żadnego montażu audio-wideo.
Link do nagrania należy przesłać w jednym mailu/zgłoszeniu wraz z z kartą zgłoszenia.
Plik z nagraniem musi mieć w nazwie imię i nazwisko uczestnika. W tytule maila należy również podać imię i nazwisko uczestnika.
Organizator dopuszcza możliwość złożenia zgłoszenia osobiście do MDK lub tradycyjną drogą pocztową (karta zgłoszenia wraz z płytą z nagraniem opisaną imieniem i nazwiskiem uczestnika).

 1. Termin nadsyłania zgłoszeń do  7 maja 2021 r. 11 czerwca 2021 r.
 2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz na oficjalnym profilu Organizatora na portalu Facebook w dniu 29 czerwca 2021 r., wraz z podaniem danych laureatów (imię, nazwisko, wiek, szkoła/placówka).

Nagrodzone i wyróżnione nagrania konkursowe zostaną opublikowane w Internecie wraz z podaniem ww. danych osobowych Uczestników na stronie internetowej Organizatora, na oficjalnym profilu na Facebooku i kanale Organizatora na portalu YouTube.

 1. Jury oceni prezentację każdego Uczestnika na podstawie nadesłanych nagrań wg następujących kryteriów:
 • dobór repertuaru
 • interpretacja tekstu
 • kultura słowa
 • warunki głosowe
 • ogólny wyraz artystyczny
 1. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Zwycięzca konkursu w kategorii poezji śpiewanej otrzyma możliwość nagrania zaprezentowanych piosenek w Studiu Nagrań Młodzieżowego Domu Kultury.
 2. Uczestnik, zgłaszając się do Festiwalu, przenosi nieodpłatnie na Organizatora prawo do korzystania i rozporządzania całością nagrania konkursowego na czas nieoznaczony.
  Organizator Festiwalu zastrzega sobie prawo do rozpowszechniania nagrań konkursowych przez wszelkie media, w tym transmitowania przez radio, telewizję i Internet bez wypłacania honorariów autorskich w celu organizacji i promocji Festiwalu oraz osiągnięć Uczestników i promocji działalności Młodzieżowego Domu Kultury.
 3. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Karta zgłoszenia wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych jest integralną częścią regulaminu.

Do pobrania:

  Wyślij zgłoszenie:
  Imię i Nazwisko

  Twój adres e-mail

  Telefon kontaktowy

  Dołącz zeskanowaną kartę zgłoszeniową:

  Podaj link do nagrania:

  Back to top button