Muzyczne

Nauka gry na gitarze

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci od 10 lat oraz młodzieży. Ich celem jest otwieranie wychowanków na świat muzyki, rozbudzanie i wspieranie ich muzycznych zainteresowań, przyswojenie podstawowej wiedzy dotyczącej tego instrumentu, rozwijanie umiejętności technicznych i muzycznych.

Uczestnicy zajęć uczą się akompaniamentu do piosenek i utworów instrumentalnych oraz wzbogacą swoją wiedzę o utwory klasyki gitarowej. W ramach zajęć przekazywane są podstawowe wiadomości z teorii muzyki.

Opiekunem grupy jest Krzysztof Malinowski
Zajęcia odbywają się w poniedziałki w godz. 16.30 – 19.45 i w soboty w godz. 8.00 -12.05

Back to top button