Muzyczne

Nauka gry na keyboardzie

Grupa muzyczna skupiająca dzieci i młodzieży w wieku szkolnym chętnych do nauki gry na instrumentach klawiszowych, które z różnych względów nie chcą , bądź nie mogą uczęszczać do szkół lub ognisk muzycznych. Dzieci i młodzież mają szansę nauczyć się gry na instrumencie, umuzykalnić się, poznać notację muzyczną, technikę gry oraz ciekawy i zróżnicowany stylistycznie repertuar  Program grupy  jest indywidualnie dostosowywany do każdego dziecka, jego wieku, zdolności muzycznych, sprawności manualnej i intelektualnej.

Opiekunem grupy jest Eliza Łochowska
Zajęcia odbywają się we wtorki w godz. 17.45 – 19.20 (grupa I), we środy w godz. 15.45 – 17.20 (grupa II) oraz w piątki w godz. 17.50 – 19.25 (grupa III)

Zobacz także
Close
Back to top button