Muzyczne

Nauka gry na gitarze

Grupa skupiająca młodzież z ostatnich klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

Opiekunem jest Roman Kusy
Zajęcia odbywają się w każdą środę w godz. 15.25 – 18.40

Back to top button