Muzyczne

Studio piosenki

Grupa działa od 2007r. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w wymiarze 6 godzin tygodniowo a przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku od 12 lat. Adresowane są do osób pragnących rozwijać swoje zamiłowanie do śpiewu. Do grupy należeć może każdy, kto legitymuje się dobrym słuchem muzycznym, poczuciem rytmu i posiada odpowiednie warunki głosowe. Zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu a czas na nie przeznaczony to 6 godzin lekcyjnych.

Młodzież należąca do STUDIA PIOSENKI ma możliwość rozwijania wrażliwości muzycznej i zdolności wokalnych poprzez zajęcia z emisji głosu oraz pracę nad interpretacją artystyczną odpowiednio dobranego utworu – dostosowanego do możliwości wokalnych danej osoby. Uczestnicy zajęć mają także możliwość zaprezentowania swoich umiejętności na scenie podczas różnego rodzaju imprez artystycznych, przeglądów i konkursów muzycznych, zdobywając w nich wiele wyróżnień i nagród.

Opiekunem Studia piosenki jest Włodzimierz Szpotański
Zajęcia odbywają się we wtorki w godz. 16.20 – 17.55 i w piątki w godz. 16.20 – 19.35

Zobacz także
Close
Back to top button