AktualnościJa i Król Maciuś PierwszyRegulaminy

Ja i Król Maciuś Pierwszy 2023 – regulamin konkursu

REGULAMIN
XXIV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Ja i Król Maciuś Pierwszy”

I. Organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku, ul. Tumska 9 a

II. Cele:

 • Umożliwienie dzieciom i młodzieży wyrażenia odczuć i refleksji nad ideałami Króla Maciusia
 • Konfrontacja osiągnięć dzieci i młodzieży uzdolnionej w dziedzinie sztuk pięknych
 • Wymiana doświadczeń metodycznych i artystycznych nauczycieli i instruktorów prowadzących zajęcia plastyczne

III. Uczestnicy:

Dzieci i młodzież w wieku szkolnym i przedszkolnym.

IV. Tematyka konkursu:

 • Aktualność  idei głoszonych przez Króla Maciusia
 • Przygody Króla Maciusia
 • Postrzeganie Króla Maciusia przez jego rówieśników

V. Warunki uczestnictwa:

 1. Każdy z uczestników może wykonać jedną pracę w formacie nie mniejszym niż A3, w dowolnie wybranej technice:   
 • malarstwo (tempera, klejówka, kredki, tusze kolorowe, collage, farby olejne, akwarele, pastele suche i olejne)
 • malarstwo na tkaninie
 • rysunek i grafika (linoryt, drzeworyt, monotypia)
 • tkanina artystyczna (batik)
 • ceramika
 1. Każdą pracę należy opisać następującymi danymi:

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………….

wiek: …………………

nazwa placówki: ………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia (stanowiącą załącznik do regulaminu). W przypadku nadsyłania wielu prac należy dodatkowo dołączyć zbiorczą listę uczestników.
  Można nadsyłać zgłoszenia indywidualnie lub przez placówki.
 2. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora. O podziale prac na kategorie wiekowe zdecyduje jury. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Nagrody zostaną wysłane pocztą (laureaci z płockich placówek proszeni są o odbiór nagród w siedzibie Organizatora).
 3. Termin nadsyłania prac upływa 10 listopada 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego). Prace należy przesyłać na adres Organizatora  lub składać osobiście.
 4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora (ww.mdk-plock.pl) oraz na oficjalnym profilu Organizatora na portalu Facebook w dniu 24 listopada 2023 r., wraz z podaniem danych laureatów (imienia, nazwiska, wieku, nazwy placówki).  Wyniki konkursu mogą być publikowane również w innych mediach/wydawnictwach wraz z podaniem ww. danych osobowych autorów prac.
 5. Nagrodzone i wyróżnione prace opublikowane zostaną w Internecie – na stronie internetowej Organizatora oraz na oficjalnym profilu Organizatora na Facebooku wraz z podaniem ww. danych osobowych uczestników. Wybrane prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie Organizatora.
 6. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą nieodpłatnie na własność Organizatora i nie będą zwracane.
  Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieograniczonego w czasie rozpowszechniania zgłoszonych do konkursu prac – bez wypłacania honorariów autorskich: na stronie internetowej Organizatora, na profilu Organizatora na portalu Facebook oraz w mediach i wydawnictwach, na wystawach i w materiałach promujących konkurs, osiągnięcia uczestników i działalność statutową Organizatora.
 7. Przystąpienie do konkursu osoby niepełnoletniej wymaga wyrażenia zgody na udział przez opiekuna prawnego tej osoby.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie.
 9. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Karta zgłoszenia, zawierająca klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, stanowi integralną część regulaminu.

Zapraszamy do udziału w konkursie
i życzymy powodzenia 🙂

Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego
09-400 Płock, ul. Tumska 9a tel. 24 364 77 15 http:// mdk-plock.pl, e-mail: dzialimprez@mdk-plock.pl

DO POBRANIA:

Zobacz także
Close
Back to top button