AktualnościMistrz i Uczeń

Mistrz i Uczeń 2023

XXXVI OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY ARTYSTYCZNE
MISTRZ i UCZEŃ 28-30 września 2023

Organizator:
Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku

Współorganizatorzy:

 • Agencja Reklamy MixDigital
 • Muzeum Mazowieckie w Płocku
 • Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Płocku

Partnerem przedsięwzięcia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

Zajęcia adresowane są do:

 • nauczycieli
 • instruktorów
 • młodzieży

Warsztaty poprowadzą:

warsztat teatralny:
Julia Kotarska – reżyser, twórca autorskich scenariuszy sztuk teatralnych dla dzieci i młodzieży,  pedagog.

warsztat wokalny:
Magdalena Ptaszyńska – wokalistka, pedagog śpiewu, autorka muzyki.

warsztat plastyczny:
Agnieszka Dąbrowska-Walczak – plastyczka, florystyka.

 • Poszczególne zajęcia warsztatowe (wokalne, teatralne lub plastyczne) stanowią jeden cykl. 
 • Ilość miejsc na poszczególnych zajęciach ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Prosimy o telefoniczne zgłoszenie udziału w Warsztatach do 20 września br. do MDK tel. 24 364 77 15
 • Prosimy uczestników o zapoznanie z regulaminem uczestnictwa oraz o wypełnienie karty zgłoszenia i dostarczenie jej do Młodzieżowego Domu Kultury w dniu rozpoczęcia Warsztatów.
 • Nauczyciele będą mieli możliwość otrzymania zaświadczenia Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli  o udziale w szkoleniu. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Uwaga:
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Warsztatach za zgodą opiekuna prawnego. Szczegółowy regulamin uczestnictwa w Warsztatach dostępny jest na stronie internetowej www.mdk-plock.pl 

Kontakt:
tel. 24 364 77 15
Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego
09 – 400 Płock, ul. Tumska 9a
http://mdk-plock.pl; e-mail: dzialimprez@mdk-plock.pl

XXXVI OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY ARTYSTYCZNE „MISTRZ  i  UCZEŃ”
28 – 30 września 2023 (czwartek-sobota)
P R O G R A M

C z w a r t e k (28 września)

10.00
Otwarcie Warsztatów (Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Tumska 9a)

I blok zajęć:

10.30-13.30
Warsztat teatralny cz.1 Julia Kotarska  (MDK, ul. Tumska 9a)

10.30-13.30
Warsztat plastyczny cz.1 – Agnieszka Dąbrowska-Walczak (MDK, ul. Tumska 9a)

10.30-13.30
Warsztat wokalny cz.1 – Magdalena Ptaszyńska (Dom Darmstadt, Pl. Stary Rynek 8)

II blok zajęć:

15.30-18.30
Warsztat teatralny cz.2 – Julia Kotarska (MDK, ul. Tumska 9a)

15.30-18.30
Warsztat plastyczny cz.2 – Agnieszka Dąbrowska-Walczak (MDK, ul. Tumska 9a)

15.30-18.30
Warsztat wokalny cz.2 – Magdalena Ptaszyńska (Dom Darmstadt, Pl. Stary Rynek 8)

P i ą t e k (29 września)

I blok zajęć:

9.30-13.30
Warsztat teatralny cz.3 – Julia Kotarska (Muzeum Mazowieckie Oddział Art Déco, ul. Kolegialna 6)

9.30-13.30
Warsztat plastyczny cz.3 – Agnieszka Dąbrowska-Walczak (MDK, ul. Tumska 9a)

9.30-13.30
Warsztat wokalny cz.3 – Magdalena Ptaszyńska (MDK, ul. Tumska 9a)

II blok zajęć

15.30-18.30
Warsztat teatralny cz.4 – Julia Kotarska (Muzeum  Mazowieckie Oddział Art Déco, ul. Kolegialna 6)

15.30-18.30
Warsztat plastyczny cz.4 – Agnieszka Dąbrowska-Walczak (MDK, ul. Tumska 9a)

15.30-18.30
Warsztat wokalny cz.4 – Magdalena Ptaszyńska (MDK, ul. Tumska 9a)

S o b o t a (30 września)

9.00-11.30
Warsztat teatralny cz.5 – Julia Kotarska (Muzeum Mazowieckie Oddział Art Déco, ul. Kolegialna 6)

9.00-11.30
Warsztat wokalny cz.5 – Magdalena Ptaszyńska (MDK, ul. Tumska 9a oraz Muzeum Mazowieckie Oddział Art Déco, ul. Kolegialna 6 )

9.00-11.30
Warsztat plastyczny cz.5 – Agnieszka Dąbrowska-Walczak (MDK, ul. Tumska 9a)

12.00
„Marcelina Rościszewska – marzycielka na służbie” wspólne widowisko w wykonaniu uczestników warsztatów wokalnych i teatralnych.(Muzeum Mazowieckie Oddział Art Déco, ul. Kolegialna 6)

13.30
uroczystość odsłonięcia pomnika Marceliny Rościszewskiej (przed budynkiem MDK, ul. Tumska 9a)

Kontakt:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku, ul. Tumska 9a, 24 364 77 15, dzialimprez@mdk-plock.pl

Do pobrania:

Back to top button