Ogród Jordanowski

Kładka – zajęcia rozwijające

Adresatami zajęć są dzieci w wieku 7 – 10 lat, o niesprecyzowanych zainteresowaniach, które chcą spędzać ciekawie czas po lekcjach.

Celem zajęć jest m.in.: wszechstronny rozwój, poznanie swoich mocnych stron, zaspokojenie potrzeb kontaktu i akceptacji, nauka właściwej komunikacji, lepsze rozumienie siebie i innych, zdobycie zaufania i wiary we własne siły, integracja grupy rówieśniczej, likwidowanie napięć i stresu, poznanie alternatywnych form spędzenia wolnego czasu, rozwój kreatywnego myślenia.

Metody i techniki pracy charakterystyczne dla pedagogiki zabawy połączone z elementami socjoterapii, biblioterapii oraz dramy, czyli: zabawy integracyjne, zabawy polegające na odgrywaniu ról, tematyczne, rozluźniające, plastyczne, gry z wykorzystaniem kart dialogowych, wyjścia w teren.

Opiekunem grupy jest Eliza Łabarzewska
Zajęcia odbywają się poniedziałki i piątki w godz. 16.00 -17.35

Back to top button