Ogród Jordanowski

Kładka – Klub Odkrywców

Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny połączony z edukacją ekologiczną.  Zabawy integracyjne, dramowe, tematyczne, rozluźniające, plastyczne, wyjścia w teren, mają pomóc młodej osobie ukierunkować swoje zainteresowania i rozwinąć skrzydła.

Celem zajęć jest m.in.: wszechstronny rozwój, uwrażliwienie na pozytywne postrzeganie świata,, zaspokojenie potrzeb kontaktu i akceptacji, nauka właściwej komunikacji, lepsze rozumienie siebie i innych, zdobycie zaufania i wiary we własne siły, likwidowanie napięć i stresu, poznanie alternatywnych form spędzenia wolnego czasu, rozwijanie świadomości ekologicznej .

Opiekunem grupy jest Eliza Łabarzewska.

Zajęcia dla dzieci w wieku 7 – 10 lat odbywają się w budynku dydaktycznym Ogrodu Jordanowskiego MDK (4 Pułku Strzelców Konnych) w każdą środę w godzinach 16.00 – 17.35

Zobacz także
Close
Back to top button