Ogród Jordanowski

Zajęcia plastyczne

Przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolno-szkolnym. Są prowadzone w taki sposób by dzieci poznały wiele rodzajów możliwości wyrazu plastycznego w sposób dostosowany do ich wieku, poprzez korelacje z innymi formami  sztuki jak: inspiracja  literaturą dziecięcą: bajki, opowiadania, wiersze itp. oraz utworami muzycznymi. Udział w zajęciach umożliwia rozwijanie zainteresowań i zdolności twórczych uczniów,  wyrażanie swoich emocji poprzez ekspresję plastyczną. Dzieci poznają nowe techniki i możliwości pracy w różnych formach.

Grupą opiekuje się Małgorzata Ćwiklińska

Zajęcia odbywają się w każdy wtorek w godz. 15.30 – 18.45

Back to top button