Ogród Jordanowski

Regulamin Ogrodu Jordanowskiego

Regulamin korzystania z placu zabaw
w Ogrodzie Jordanowskim,
filii Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku

 1. 1. Plac zabaw jest ogólnodostępnym terenem przeznaczonym dla zabaw i wypoczynku.
  Teren Ogrodu udostępniony jest:
 • w okresie wiosenno – letnim (kwiecień-wrzesień) w godzinach 9.00 – 21.00
 • w okresie jesienno – zimowym w godzinach (październik-marzec) 9.00 – 18.00
 1. Plac zabaw wyposażony został w urządzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat. Dzieci do 7 lat mogą przebywać na terenie Ogrodu wyłącznie pod opieką rodziców / opiekunów.
 2. Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych winno być dostosowane do rozwoju psychofizycznego dziecka, a oceny winien dokonać rodzic/opiekun dziecka.
 3. Wyposażenie placu zabaw powinno być wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.
 4. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 5. Na placu zabaw obowiązuje zakaz:
 • spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów oraz innych używek,
 • wnoszenia materiałów żrących, łatwopalnych oraz szklanych,
 • niszczenia roślinności i zaśmiecania terenu,
 • niszczenia urządzeń zabawowych i rekreacyjnych,
 • głośnego i wulgarnego zachowania się.
 1. Na nawierzchniach syntetycznych obowiązuje bezwzględny zakaz;
 • wchodzenia w butach na wysokim obcasie,
 • jazdy na rowerach, deskorolkach i rolkach.
 1. Wprowadzanie zwierząt na teren Ogrodu dopuszczalne jest tylko pod opieką właściciela. Z uwagi na bezpieczeństwo przebywających na placu zabaw dzieci sugerujemy wprowadzanie zwierząt na smyczy. Zabrania się wchodzenia ze zwierzętami na nawierzchnię syntetyczną i zbliżania się do urządzeń zabawowych. Obowiązuje bezwzględny nakaz sprzątania po zwierzęciu.
 2. Parking w Ogrodzie Jordanowskim dostępny jest tylko dla osób korzystających z Ogrodu lub Orlika.

Administratorem placu zabaw, do którego można zgłaszać uwagi jest:
Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku telefon kontaktowy: 24 364 77 10

Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z terenu Ogrodu. Użytkownicy korzystają z placu zabaw na własną odpowiedzialność. Użytkownicy Orlika i Ogrodu Jordanowskiego są zobowiązani do wejścia na teren kompleksu wyłącznie od ulicy 4 Pułku Strzelców Konnych.

Telefony alarmowe:
Straż miejska tel.986
Policja tel.997                
Pogotowie ratunkowe tel. 999
Straż pożarna tel. 998    
Ogólna pomoc tel. 112 (z telefonu komórkowego)

Litosława Koper
Dyrektor
Młodzieżowego Domu Kultury           
im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku

Zobacz także
Close
Back to top button