Wyniki

Zwariowana historia – wyniki konkursu

Protokół jury
II Konkursu Literackiego
Zwariowana historia – opowiadanie z motywem historycznym
Płock, dn. 30. 06. 2021 r.

Z zainteresowaniem i wielką uwagą  jury  przestudiowało nadesłane prace konkursowe. Przy ich ocenie brano pod uwagę zastosowanie się do wymagań regulaminu, a więc zgodność z  tematem, właściwą objętość utworu,  zachowanie cech gatunkowych opowiadania a także realia zbliżone do prawdy historycznej w przedstawianiu wybranego motywu historycznego. Liczyła się również poprawność językowa wypowiedzi.

 Jury przyznało także nagrodę specjalną za najlepsze opowiadanie nawiązujące do wydarzeń z 1920 r. i późniejszego odznaczenia Płocka Krzyżem Walecznych.

 Ponieważ wystąpiła duża rozpiętość wieku uczestników, komisja zdecydowała się zastosować kryterium wieku, wyodrębniając dwie grupy:

 1.  uczniowie w wieku 9 – 12  lat
 2.  uczniowie w wieku 13 – 15 lat.

WYNIKI KONKURSU

Autorki / autorzy w  wieku 9 – 12 lat

Nagroda specjalna

 • Zofia Ewa Paszkiewicz z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. w Płocku

I  nagroda

 • Jan Oracz z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Kazimierzy Wielkiej
 • Jan Kocot ze Szkoły Podstawowej nr 36 w Bytomiu

II Nagroda

 • Aleksandra Piotrowska ze Szkoły Podstawowej w Baniosze
 • Agata Kurzyna ze Szkoły Podstawowej nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie

III Nagroda

 • Łucja Miechowicz z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr IV im. K. Szymanowskiego w Warszawie

Wyróżnienie

Patryk Dzióbek ze Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Wiślinie

Autorki / autorzy w wieku 13 – 15 lat

Nagroda specjalna

Michał Szczurko ze Szkoły Podstawowej nr 8 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Toruniu

I Nagroda

 • Aleksandra Kocot ze Szkoły Podstawowej nr 36 w Bytomiu
 • Anna Nikelska ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu
 • Zofia Chorabik ze Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Żarkach Wielkich

 II Nagroda

 • Bartosz Lewandowski ze Szkoły Podstawowej w Baniosze
 • Jan Jarmoszewicz ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Połoskach

III Nagroda

 • Dominika Gerula ze Szkoły Podstawowej nr 6 Tadeusza Kościuszki w Głogowie
 • Szymon Serafin ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie

Wyróżnienie

Michał Mikołajewicz ze Szkoły Podstawowej nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie

Maja Cichacka z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Kazimierzy Wielkiej

Kinga Warchoł ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Strzyżowie

                        Jury:

              Elżbieta Zbrzezna – nauczycielka języka polskiego

              Joanna Stolarska – nauczycielka nauczania początkowego

Back to top button