Aktualności

Konkurs filmowy – regulamin

Zachęcamy do udziału w konkursie organizowanym przez zespół projektowy ,,Twoja PASJA nasza MISJA”, z LO im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku:

REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO „Twoja PASJA nasza MISJA”
(pierwsza edycja)

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas 7 i 8 oraz szkół średnich z rejonu Delegatury KO w Płocku. Udział może wziąć każdy uczeń niepełnoletni, który nagra film   (od 1 do 4 min), przedstawiający jego pasję.

Celem konkursu jest prezentacja talentów, uzdolnień i zainteresowań uczniów oraz popularyzacja posiadania pasji.

ORGANIZACJA KONKURSU

Udział w konkursie polega na przesłaniu filmu na adres mailowy:twojapasja.naszamisja@gmail.com wraz z załączoną kartą zgłoszenia, podpisanymi oświadczeniami i zgodami na wykorzystanie wizerunku. Film można przesyłać w postaci linku do Google Drive lub YouTube. Komitet Organizacyjny wybierze nagrania, których autorzy zostaną zaproszeni na galę finałową w LO im. Marszałka St. Małachowskiego w Płocku. Podczas gali zostaną zaprezentowane ich nagrania, a w głosowaniu publiczności wybrani zostaną zdobywcy miejsc na podium. Konkurs przeprowadza Komitet Organizacyjny powołany przez zespół projektowy ,,Twoja PASJA nasza MISJA”, funkcjonujący w LO im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku, w skład którego wchodzą nauczyciele i uczniowie. Werdykty Komitetu Organizacyjnego i publiczności są ostateczne.

TEMATYKA I OCENA

 1. Każdy film musi przedstawiać pasję autora np. taniec, śpiew, gra na instrumencie, sport, wspinaczka, majsterkowanie, rysunek, rękodzieło, wolontariat  itd. Film może być nagrany np. telefonem komórkowym pod warunkiem zachowania pozycji poziomej.
 1. Film będzie oceniany w 3 kategoriach:
 • zaprezentowane umiejętności,
 • sposób prezentacji,
 • oryginalność.
 1. Zgodnie z decyzją Komitetu Organizacyjnego filmy będą oceniane w skali od 0 do 4pkt. za każdą kategorię. Maksymalna liczba punktów wynosi 12.

KALENDARZ

Filmy z załącznikami należy przesłać mailem na adres: twojapasja.naszamisja@gmail.com  do 5 kwietnia 2024r. Gala finałowa odbędzie się 11 kwietnia w auli LO im. Marszałka St. Małachowskiego w Płocku. O ewentualnych zmianach terminu szkoły zostaną poinformowane przez organizatorów.

NAGRODY

Wszyscy uczestnicy konkursu, których filmy zostaną zaprezentowane na gali otrzymają dyplomy i nagrody. Zostaną także przyznane nagrody specjalne dla osób, które znajdą się na podium.

Komitet Organizacyjny konkursu ,,Twoja PASJA nasza MISJA” :

 • Nauczyciele: 
  Monika Malewska, Małgorzata Szymczak
 • Uczniowie: 
  Barbara Kaczorek, Lena Lisicka, Jeremiasz Jagła, Miłosz Matuszewski.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają osoby odpowiedzialne za organizację konkursu pocztą elektroniczną twojapasja.naszamisja@gmail.com.

DO POBRANIA

Zobacz także
Close
Back to top button