Kluby

Grafer – zajęcia filmowe

Grafer – zajęcia filmowe

Adresatami zajęć są dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Celem zajęć jest zapoznanie z pojęciami związanymi z filmem i kinem; rozwój twórczego i analitycznego myślenia; rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się; wspieranie rozwoju emocjonalnego; rozwijanie umiejętności pracy w grupie. Metody i techniki pracy: projekcja filmów dotyczących powstawania filmów, prezentacje…
Kładka – zajęcia rozwijające

Kładka – zajęcia rozwijające

Adresatami zajęć są dzieci w wieku 7 – 10 lat, o niesprecyzowanych zainteresowaniach, które chcą spędzać ciekawie czas po lekcjach. Celem zajęć jest m.in.: wszechstronny rozwój, poznanie swoich mocnych stron, zaspokojenie potrzeb kontaktu i akceptacji, nauka właściwej komunikacji, lepsze rozumienie siebie i innych, zdobycie zaufania i wiary we własne siły,…
Back to top button
Close
Close