Kluby

  • Photo of Gaffer – zajęcia filmowe

    Gaffer – zajęcia filmowe

    Adresatami zajęć są dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Celem zajęć jest zapoznanie z pojęciami związanymi z filmem i kinem; rozwój twórczego i analitycznego myślenia; rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się; wspieranie rozwoju emocjonalnego; rozwijanie umiejętności pracy w grupie. Metody i techniki pracy: projekcja filmów dotyczących powstawania filmów, prezentacje…

    Czytaj więcej »
Back to top button