Plastyczne

Zaczarowany Ołówek

Zajęcia plastyczne skierowane są do wszystkich chętnych dzieci, od przedszkolaków do szóstoklasistów, nie tylko do tych, którzy wykazują szczególne zainteresowania i uzdolnienia plastyczne. Są prowadzone w taki sposób by dzieci poznały wiele rodzajów możliwości wyrazu plastycznego w sposób dostosowany do ich wieku, poprzez korelacje z innymi formami  sztuki jak: inspiracja  literaturą dziecięcą: bajki, opowiadania, wiersze itp. oraz utworami muzycznymi. Udział w zajęciach umożliwia rozwijanie zainteresowań i zdolności twórczych uczniów,  wyrażanie swoich emocji poprzez ekspresję plastyczną. Dzieci poznają nowe techniki i możliwości pracy w różnych formach Dzieci  biorą aktywny udział w konkursach plastycznych oraz włączają się w zabawy plastyczne organizowane przez placówkę oraz innego rodzaju imprezy i uroczystości integrujące uczestników zajęć MDK. Należy do nich miedzy innymi licytacja plac plastycznych podczas WOŚP, udział w zabawie noworocznej dla dzieci czy zabawa rodzinna na koniec roku kulturalno-oświatowego w Ogrodzie Jordanowskim.

Grupą opiekuje się Małgorzata Ćwiklińska
Zajęcia odbywają się we środy w godz. 16.00 -19.15

Zobacz także
Close
Back to top button