Regulaminy

Słowa po niebie płynące

„Słowa po niebie płynące”
Regulamin IX Miejskiego Konkursu Recytatorskiego i Poezji Śpiewanej

Organizator:
Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku.

Cele konkursu:

 1. Popularyzacja literatury pięknej, poszerzanie repertuaru wokalnego o utwory poezji śpiewanej.
 2. Rozwijanie uzdolnień twórczych, doskonalenie umiejętności recytatorskich i wokalnych.
 3. Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród młodzieży.
 4. Poszukiwanie nowatorskich interpretacji znanych utworów poetyckich.
 5. Promocja twórczości laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Janusza Korczaka.

Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:
 • recytacja
 • poezja śpiewana
 1. Konkurs organizowany jest w dwóch grupach wiekowych:
 • uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych
 1. Łączny czas trwania prezentacji nie może przekraczać 10 minut.
 2. Uczestnicy przygotowują dwa utwory w języku polskim:
 • recytacja: wiersz i fragment prozy (tematyka dowolna)
 • poezja śpiewana: dwa utwory muzyczne (tematyka dowolna)
  Zachęcamy do wyboru dowolnego wiersza z XXV edycji tomiku z cyklu Randka z Erato pt. „Muszę się uanielić” lub z antologii Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Janusza Korczaka „Kot pod drzwiami losu” . Tomik i antologia dostępne są w formacie PDF na stronie www.mdk-plock.pl (dla chętnych, nieobowiązkowo).
 1. Organizator dopuszcza możliwość udziału jednego uczestnika w dwóch kategoriach.

Założenia organizacyjne:

 1. Powołane przez organizatorów JURY ocenia prezentację wg następujących kryteriów:
 • dobór repertuaru
 • interpretacja tekstu
 • kultura słowa
 • warunki głosowe
 • ogólny wyraz artystyczny
 1. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie (osobiście lub pocztą elektroniczną na adres: dzialimprez@mdk-plock.pl ) karty zgłoszenia. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 20 marca 2020 roku.
 2. Podkłady muzyczne w kategorii poezja śpiewana należy dostarczyć osobiście lub pocztą elektroniczną na adres: dzialimprez@mdk-plock.pl najpóźniej dwa dni przed konkursem, format audio lub MP3.
 3. Organizator konkursu zapewnia dostęp do odtwarzacza CD oraz fortepianu.
 4. Prezentacje konkursowe odbędą się 30 marca 2020 r.
 • godz. 9.00 – poezja śpiewana
 • godz. 11.30 – recytacja
 1. Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu prezentacji konkursowych.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do filmowania i fotografowania wystąpień uczestników oraz prawo do rozpowszechniania nagrań i fotografii zarejestrowanych w czasie konkursu w mediach publicznych.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania nagrań zarejestrowanych w czasie Konkursu oraz zrealizowanych materiałów foto w celach promocji Konkursu i działalności MDK, bez wypłacania wynagrodzeń.
 4. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na rozpowszechnianie wizerunku uczestnika, utrwalonego za pomocą wszelkich technik w związku z udziałem Konkursie oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia – na potrzeby organizacji i promocji Konkursu.
 5. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Karta zgłoszenia wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych jest integralną częścią regulaminu.

Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Tumska 9a, 09 – 400 Płock
tel. 24 364 77 15, fax 24 364 77 12, dzialimprez@mdk-plock.pl

Tagi
Zobacz także
Close
Back to top button
Close
Close