Regulaminy

Słowa po niebie płynące

KOCHANI

W tym roku, z konieczności, IX Miejski Konkurs Recytatorski i Poezji Śpiewanej „Słowa po niebie płynące” został przesunięty na inny termin oraz zmienił swoją formułę. Obowiązywać będzie tylko jedna kategoria – poezja śpiewana. Z uczestnikami będziemy „spotykać się” tylko poprzez nadesłane do nas nagrania piosenek. Serdecznie zachęcamy młodych wokalistów do udziału w Konkursie i zaprezentowania nam swoich talentów.

Poniżej znajdziecie nowe zasady uczestnictwa.

Regulamin
IX Miejskiego Konkursu Poezji Śpiewanej
„Słowa po niebie płynące”

Organizator:
Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku.

Cele konkursu:

 1. Popularyzacja literatury pięknej, poszerzanie repertuaru wokalnego o utwory poezji śpiewanej.
 2. Rozwijanie uzdolnień twórczych, doskonalenie umiejętności wokalnych.
 3. Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie poezji śpiewanej wśród młodzieży.
 4. Poszukiwanie nowatorskich interpretacji znanych utworów.

Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs organizowany jest w kategorii poezja śpiewana
 2. Kategorie wiekowe:
  – uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych
  – uczniowie szkół ponadpodstawowych
 3. Uczestnicy przygotowują dwie piosenki w języku polskim (tematyka dowolna) i prezentują je na nagraniu audiowizualnym (wykonanym np. telefonem), które należy przesłać na adres mailowy slowaponiebie@mdk-plock.pl.
 4. Wraz z nagraniem własnej prezentacji obydwu piosenek, należy przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia w postaci zdjęcia lub skanu. Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.mdk-plock.pl
 5. Termin nadsyłania zgłoszeń: 22 czerwca 2020 r.
 6. Format nadsyłanych nagrań: mp4, AVI.
 7. Jury oceni prezentację każdego Uczestnika na podstawie nadesłanych – nagrań wg następujących kryteriów:
  – dobór repertuaru
  – interpretacja tekstu
  – warunki głosowe
  – ogólny wyraz artystyczny
 8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej MDK i na profilu Młodzieżowego Domu Kultury na portalu Facebook.
 9. Zwycięzca konkursu otrzyma w nagrodę możliwość nagrania zaprezentowanych piosenek w Studiu Nagrań Młodzieżowego Domu Kultury.
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania nadesłanych nagrań w celach promocji Konkursu
  i działalności MDK poprzez zamieszczenie nadesłanej prezentacji w Internecie – na stronie MDK i profilu MDK na portalu Facebook, bez wypłacania honorariów autorskich.
 11. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na rozpowszechnianie wizerunku uczestnika, utrwalonego za pomocą wszelkich technik w związku z udziałem Konkursie oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia – na potrzeby organizacji i promocji Konkursu.
 12. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Karta zgłoszenia wraz z klauzulą informacyjną, dotyczącą ochrony danych osobowych, jest integralną częścią regulaminu.

Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Tumska 9a, 09 – 400 Płock
tel. 24 364 77 15, fax 24 364 77 12, slowaponiebie@mdk-plock.pl

Back to top button