WOŚP

Po serce na mecie – regulamin biegu

REGULAMIN
Wirtualny 6. bieg i marsz Nordic Walking „Po serce na mecie”
w ramach akcji 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
29-30 stycznia 2022 r.

ORGANIZATOR:

Sztab 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Płocku.

ORGANIZATORZY LOKALNI:

 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Płocku Sp. z.o.o.
 2. Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku.
 3. Płocki Klub Wesołego Biegacza.

CEL WYDARZENIA:

 1. Zbiórka funduszy w ramach 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 2. Popularyzacja biegania/maszerowania jako najprostszej i najtańszej formy aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 3. Propagowanie czynnego wypoczynku oraz aktywności ruchowej.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Wydawanie pakietów odbędzie się w Biurze Zawodów – siedziba MOSiR Płock Sp. z o.o., Plac Celebry Papieskiej 1, hala ORLEN ARENA – pokój 154, w dniach 26-28 stycznia 2022 r., w godz. 8.00-16.00.
 2. W wydarzeniu mogą wziąć udział wszyscy bez względu na wiek. Osoby niepełnoletnie tylko pod opieką osób dorosłych.
 3. Istnieje możliwość odbioru pakietu przez osobę trzecią.
 4. Organizator nie będzie pobierał opłaty startowej ale w trakcie wydawania pakietu udostępnia puszkę WOŚP i prosi o dobrowolne wpłaty.

LIMIT UCZESTNIKÓW ŁĄCZNIE DLA BIEGU I MARSZU:

 1. Dostępna ilość pakietów – 200 szt.
 2. O udziale w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń na miejscu – Organizator nie prowadzi rejestracji internetowej ani rezerwacji telefonicznej.

TERMIN I MIEJSCE:

 1. Cały świat, 29-30 stycznia 2022 r. (sobota-niedziela).
 2. Dystans dowolny – liczy się dobra zabawa oraz wsparcie dla WOŚP.
 3. Aktywność można wykonać biegiem, marszem lub spacerem w wybranym przez siebie miejscu i godzinie, jednakże w dniach 29-30 stycznia 2022 r.

POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE:

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności uszczerbki zdrowotne powstałe przed, w czasie oraz po zakończeniu aktywności.
 2. Uczestnicy wydarzenia nie są ubezpieczeni przez Organizatora od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 3. Uczestnicy wykonujący aktywność w wybranych przez siebie miejscach są obowiązani do przestrzegania przepisów prawa oraz aktualnych obostrzeń pandemicznych.
 4. Organizator nie wymaga potwierdzenia wykonania aktywności oraz nie prowadzi klasyfikacji końcowej.
 5. W pakiecie startowym uczestnicy otrzymają pamiątkowy medal, numer startowy oraz napój od Partnera wydarzenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Wpisanie się na listę startową biegu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. We wszystkich sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
 4. nformacje o wydarzeniu dostępne będą na stronie www.mdk-plock.pl oraz www.mosirplock.pl
 5. Kontakt do koordynatora Biegu tel. 530-978-978 oraz koordynatora Marszu Nordic Walking tel. 721-801-639.
Zobacz także
Close
Back to top button