Aktualności

Konkurs Fotograficzny „Podwodny Świat”

Partnerem przedsięwzięcia jest
Szaloniczanka  sp. z. o. o

Regulamin Konkursu Fotografii Podwodnej

 1. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego, z siedzibą przy ul. Tumskiej 9a zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs fotografii podwodnej jest otwarty dla wszystkich pasjonatów fotografii podwodnej, którzy spełniają poniższe wymagania:
 • posiadają pełnoletniość lub zgodę rodziców/opiekunów prawnego,
 • posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do nurkowania zgodnie z lokalnymi przepisami,
 • posiadają własny sprzęt do nurkowania oraz sprzęt fotograficzny.
 1. Temat konkursu to fotografie podwodne, wykonane przez uczestników podczas nurkowania.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie, w formie plików JPG lub TIFF.
 3. Zdjęcia muszą zostać wykonane przez uczestnika podczas nurkowania w okresie od 24.04.2023 do 27.04.2023 w miejscu wskazanym przez Organizatora.
 4. Zdjęcia muszą być wysokiej jakości i w rozdzielczości co najmniej 300 dpi.
 5. Zdjęcia nie mogą być zmienione w żaden sposób poza podstawowymi korektami, takimi jak korekta ekspozycji, kolorów i kontrastu.
 6. Uczestnicy są odpowiedzialni za zapewnienie, że zdjęcia nie naruszają praw autorskich innych osób oraz nie zawierają treści obraźliwych lub nieodpowiednich.
 7. Wszystkie zdjęcia muszą być opisane przez uczestników, w tym lokalizacją, datą i nazwą gatunku (jeśli to możliwe).
 8. Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikację i rozpowszechnianie przez Organizatora w celach związanych z konkursem, w tym na stronie internetowej i w mediach społecznościowych.
 9. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.
 10. Nagrody będą przyznawane za pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz wyróżnienia.
 11. Prima Aprillis
 12. Zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie bez podania przyczyny.
 14. Wszelkie spory związane z konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 15. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu.

DO POBRANIA:

Back to top button