Kluby

Kładka – Klub Odkrywców

Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny połączony z edukacją ekologiczną.  Zabawy integracyjne, dramowe, tematyczne, rozluźniające, plastyczne, wyjścia w teren, mają pomóc młodej osobie ukierunkować swoje zainteresowania i rozwinąć skrzydła.

Celem zajęć jest m.in.: wszechstronny rozwój, uwrażliwienie na pozytywne postrzeganie świata, rozwijanie świadomości ekologicznej, zaspokojenie potrzeb kontaktu i akceptacji, nauka właściwej komunikacji, lepsze rozumienie siebie i innych, zdobycie zaufania i wiary we własne siły, likwidowanie napięć i stresu, poznanie alternatywnych form spędzenia wolnego czasu, rozwój kreatywnego myślenia.

Zajęcia odbywają się w budynku dydaktycznym Ogrodu Jordanowskiego MDK (4 Pułku Strzelców Konnych)

Środa – godzina  16.00 -17.30

Nauczyciel Eliza Łabarzewska

Bajanie – zajęcia kreatywne

Zajęcia są prowadzone w formie zabaw i ćwiczeń, które będą dostosowane do wieku i umiejętności każdego dziecka. Mają na celu naukę wyrażania siebie i swojej kreatywności, rozwijają także umiejętności obserwacji, analizy i koncentracji. Budują odporność na niepowodzenia, uczą radzenia sobie z emocjami – odreagowanie, mobilizują do wychodzenia poza schemat własnych możliwości, poprawiają sprawność psychofizyczną, rozwijają kreatywność.

Zajęcia odbywają się w budynku dydaktycznym Ogrodu Jordanowskiego MDK (4 Pułku Strzelców Konnych)

Poniedziałek – godzina 15.00 – 16.30

Nauczyciel Eliza Łabarzewska

Back to top button