Dla przedszkolaków

Klub Przyjaciół Przedszkolaka

Klub Przyjaciół Przedszkolaka to jedyne w MDK zajęcia prowadzone dla dzieci i ich rodziców, w których rodzice czynnie uczestniczą. Uczestniczą w nich dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Są to zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci z elementami edukacji artystycznej (plastyka i muzyka), językowej (j. polski), matematycznej, ruchowej, społecznej i przyrodniczej. Podczas zajęć kładziony jest nacisk na rozwój umiejętności poznawczych i procesów myślowych dzieci aby potrafiły wykorzystywać swoją inteligencję oraz logicznie myśleć. Rozwój ten odbywa się poprzez zabawę i działania zaproponowane przez nauczyciela do których dzieci nie są zmuszane, ale zachęcane. Brak przymusu i bezpieczeństwo wynikające z obecności rodzica powoduje odblokowanie i pobudzenie ciekawości a w konsekwencji przełamanie niechęci do określonych działań. Taki tryb nauki – poprzez zabawę wzmacnia rozwój dziecka bez przyspieszania go przy jednoczesnym równomiernym rozwoju talentów i zdolności. Dodatkowym atutem jest nauka zdobywania wiedzy i wykorzystywania jej do własnych potrzeb dziecka. Aby osiągnąć taki efekt podczas zajęć stosowane są metody oparte o naturalną aktywność dzieci oraz interakcje z kolegami, nauczycielem i rodzicami, w jakie wchodzą podczas uczenia się. Nauczyciel wspiera te aktywności i interakcje nie zmuszając do całkowitego podporzadkowania. Natomiast obecność rodziców na zajęciach powoduje u dzieci poczucie bezpieczeństwa, większą otwartość oraz wzrost zadowolenia z prawidłowo wykonywanych działań.

Uczestnictwo w zajęciach Klubu Przyjaciół Przedszkolaka pozwala dzieciom uwierzyć w siebie i swoje możliwości, otworzy je na nowe wiadomości i wyzwania, nauczy współdziałania w grupie a przy tym przedstawiania własnego zdania, ale szacowania cudzych poglądów. W trakcie roku szkolnego dzieci i rodzice uczestniczą w warsztatach artystycznych organizowanych w MDK wspólnie z innymi grupami, w zajęciach poza placówką i w imprezach.

Grupą opiekuje się pani Joanna Stolarska
Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki w godz. 16.00 – 17.35

Zobacz także
Close
Back to top button