Plastyczne

Kleks

Uczestnicy zajęć to dzieci i młodzież w wieku od 5 do 17 lat. Dzieci na zajęciach maja możliwość wyrażania swoich emocji, przeżyć poprzez rysunek, malarstwo, elementy rzeźby i inne techniki plastyczne. Poznają nowe narzędzia artystyczne i nowatorskie rozwiązania techniczne w twórczości plastycznej. Poprzez zabawę sztuką uczestnicy mogą pokazać świat swojej wyobraźni. W ciągu 23 lat działalności dzieci miały okazję pokazać swoje dzieła na corocznej wystawie prezentującej dorobek artystyczny grupy oraz na wystawach tematycznych pt.” Pada śnieg” w Galerii Handlowej w Płocku ,których tematyką były święta Bożego Narodzenia i pejzaż zimowy. Dzieci miały możliwość rozwijania swoich zdolności oraz doświadczania nowych wrażeń estetycznych na warsztatach w Gdyni, Krakowie, Galinach. Mogły zaobserwować pejzaż nadmorski, zabytki Krakowa, pejzaż mazur. Poznawały też historię i kulturę regionu. Wszystkie zdobyte doświadczenia dawały im inspiracje do tworzenia dzieł które można było oglądać na wystawach powarsztatowych. Zdolności i umiejętności dzieci mogły wspomóc działalność charytatywną. Prace dzieci licytowane były przez wiele lat na aukcjach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz wykorzystane na znaczkach promujących Płockie Schronisko dla Zwierząt. W ciągu 23 lat dzieci brały udział w wielu konkursach plastycznych. Są laureatami konkursów Ogólnopolskich i Międzynarodowych min. „Bezpieczne gniazdo” Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach, „Pocztówka z wakacji” i „Pocztówka do Św.Mikołaja” Klub Kultury Zastów w Warszawie, „Warszawa moja stolica” Pałac Kultury w Warszawie…

Opiekunem grupy jest Dorota Szarmach-Jończyk
Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki w godz. 15.40 – 17.15

Zobacz także
Close
Back to top button