HECARegulaminy

HECA 2020

Prezydent Miasta Płocka
Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku
zapraszają na
XXXI Ogólnopolski Festiwal Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych HECA 2020
18-20 czerwca

 1. Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku.
 2. W Festiwalu mogą wziąć udział dziecięce i młodzieżowe zespoły teatralne ze wszystkich typów szkół i placówek.
 3. W Festiwalu mogą uczestniczyć zespoły prezentujące różne formy teatralne.
 4. Każdy teatr prezentuje jeden spektakl o czasie trwania nieprzekraczającym 30 minut, przy minimalnym czasie 20 minut.
  Czas montażu scenografii i przygotowania grupy na scenie oraz demontażu nie może łącznie przekraczać 15 min.
 5. Kartę zgłoszenia wraz z nagranym przedstawieniem w formacie DVD, Video-CD, AVI lub MP4 prosimy przesłać na adres: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Tumska 9a, 09-400 Płock do 15 kwietnia 2020 r.
 6. Organizatorzy powołają Radę Artystyczną, która dokona kwalifikacji zgłoszonych przedstawień. Do 12 maja 2020 r. Organizatorzy powiadomią zespoły teatralne o decyzji Rady Artystycznej – drogą mailową na adres podany w zgłoszeniu lub telefonicznie.
 7. Po zakwalifikowaniu do udziału, zespoły proszone są o jak najszybsze oficjalne potwierdzenie uczestnictwa w Festiwalu oraz potwierdzenie rezerwacji noclegów i wyżywienia na adres mailowy: dzialimprez@mdk-plock.pl.
  Ewentualne odwołanie rezerwacji noclegów i wyżywienia powinno być zgłoszone do 22 maja.
 8. Zespoły zakwalifikowane do udziału przyjeżdżają z odpowiednią liczbą opiekunów, zapewniających opiekę uczestnikom w czasie trwania całego Festiwalu – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. W ramach Hecy planujemy:
 • prezentacje grup teatralnych
 • korowód uczestników Festiwalu ulicami Płocka (gorąco zachęcamy do przygotowania strojów i transparentów z nazwą teatru)
 • warsztaty dla dzieci i młodzieży
 1. Ideą Festiwalu jest trzydniowe spotkanie grup teatralnych, dlatego też Organizatorzy proszą zespoły o obowiązkowy udział w Festiwalu przez cały czas jego trwania.
 2. Zespół, który nie korzysta z wyżywienia i noclegów nie wnosi żadnej opłaty za udział w Festiwalu.
 3. Koszt udziału w Festiwalu, dla zespołów teatralnych korzystających z zakwaterowania i wyżywienia, wynosi 220 zł od osoby (opłata dotyczy również opiekunów i kierowców).
  Na wpłaconą kwotę wystawiamy fakturę o treści „Organizacja Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych Heca”, zgodnie z danymi wpłacającego. Wpłaty należy dokonywać najpóźniej do 1 czerwca 2020 r. Nie będzie możliwości zwrotu wpłaconej opłaty.
  Wpłaty prosimy dokonywać przelewem z podaniem w treści przelewu danych placówki i NIP-u wpłacającego z dopiskiem „Organizacja Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych HECA 2020” – na konto nr 43 1020 3974 0000 5802 0178 3935
  Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego ul. Tumska 9a, 09 – 400 Płock.
  Nie przyjmujemy wpłat gotówkowych.
 4. Miejsce i czas prezentacji zakwalifikowanego spektaklu wskazują Organizatorzy.
 5. Jury przyzna wyróżnienia i nagrody w kategorii dziecięcej i młodzieżowej. Nagrodę główną stanowi statuetka – „Złota maska”.
 6. W przypadku nieodebrania nagrody rzeczowej w czasie uroczystego zakończenia Festiwalu, istnieje możliwość jej odbioru w siedzibie Organizatora w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia imprezy (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru). Nagrody nieodebrane w tym czasie przechodzą na własność Organizatora.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji prezentowanych w czasie Festiwalu przedstawień oraz ich nieodpłatnego wykorzystania w celach promocyjnych i informacyjnych.
 8. Udział w Festiwalu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku zarejestrowanego w czasie trwania Festiwalu w celu jego promocji i promocji działalności Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku.
 9. Karta zgłoszenia jest integralną częścią regulaminu Festiwalu.

Wszystkim Uczestnikom życzymy niezapomnianych artystycznych przeżyć i nowych przyjaźni

Młodzieżowy Dom Kultury
im. Króla Maciusia Pierwszego
ul. Tumska 9 a, 09-400 Płock
tel. 24 364 77 15, fax 24 364 77 12
www.mdk-plock.pl
dzialimprez@mdk-plock.pl

Back to top button