KlubyOgród Jordanowski

Gaffer – zajęcia filmowe

Adresatami zajęć są dzieci w wieku od 8 do 12 lat.

Celem zajęć jest zapoznanie z pojęciami związanymi z filmem i kinem; rozwój twórczego i analitycznego myślenia; rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się; wspieranie rozwoju emocjonalnego; rozwijanie umiejętności pracy w grupie.

Metody i techniki pracy: projekcja filmów dotyczących powstawania filmów, prezentacje różnych gatunków filmowych itp. Pokazy jak powstają filmy i omówienie zawodów związanych z filmem. Dyskusje, warsztaty.

Grupą opiekuje się Eliza Łabarzewska
Zajęcia odbywają się we czwartki w godz. 16.00 -17.35

Zobacz także
Close
Back to top button