WOŚP

Bieg „Po serce na mecie”

REGULAMIN
5. biegu i marszu Nordic Walking „Po serce na mecie”
w ramach akcji 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Płock, 31 stycznia 2021 r. (niedziela)

ORGANIZATOR:

Sztab 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Płocku.

ORGANIZATORZY LOKALNI:

 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Płocku Sp. z.o.o.
 2. Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku.
 3. Płocki Klub Wesołego Biegacza.

CEL ZAWODÓW:

 1. Zbiórka funduszy w ramach 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 2. Popularyzacja biegania jako najprostszej i najtańszej formy aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 3. Propagowanie czynnego wypoczynku oraz aktywności ruchowej.
 4. Popularyzacja Nordic Walking jako prorodzinnej aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia.
 5. Budowanie naturalnej odporności organizmu.

WARUNKI UCZESTNICTWA BIEGU I MARSZU:

 1. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, prosimy o zasilanie puszki WOŚP dostępnej w Biurze Zawodów.
 2. W biegu i marszu wystartować mogą wszyscy chętni.
 3. Warunkiem udziału będzie własnoręczne podpisanie oświadczenia zawodnika zawierającego akceptację warunków niniejszego regulaminu oraz deklarację dobrowolnego uczestnictwa w biegu. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w biegu. Oświadczenia dostępne będą w Biurze Zawodów.

LIMIT UCZESTNIKÓW ŁĄCZNIE DLA BIEGU I MARSZU:

 1. 200 osób łącznie na bieg i marsz.
 2. O udziale w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń.

TERMIN I MIEJSCE:

 1. Płock i cały świat – 31 stycznia 2021 r. (niedziela).
 2. Biuro Zawodów 25-29 stycznia 2021 r. – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z.o.o. – Plac Celebry Papieskiej 1, 09-400 Płock, pokój 154 (wejście K7), w godz.   10-17.00

TRASA:

 1. Aktywność można wykonać na całym świecie, na wybranej przez siebie trasie.
 2. Uczestnicy są obowiązani do stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów pandemicznych.
 3. Nie ma wyznaczonego konkretnego dystansu, uczestnicy pokonują tyle kilometrów ile są w stanie, w zależności od stopnia wytrenowania.

NAGRODY:

 1. Każdy zawodnik, w momencie odbioru pakietu startowego otrzyma okolicznościowy medal oraz numer startowy.
 2. W marszu oraz biegu wirtualnym nie będzie prowadzona klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.

POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE:

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności  uszczerbki zdrowotne powstałe przed, w czasie oraz po zakończeniu marszu i biegu.
 2. Uczestnicy marszu i biegu nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Wpisanie się na listę startową biegu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. We wszystkich sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
 4. Informacje o wydarzeniu dostępne będą na stronie www.mdk-plock.pl
  oraz www.mosirplock.pl
 5. Kontakt do koordynatora Biegu tel. 530-978-978 oraz koordynatora Marszu Nordic Walking tel. 721-801-639.
Zobacz także
Close
Back to top button